พยาการณ์ลายมือ พยากรณ์ภาพรวม  9 ข้อ และตารางพยากรณ์ลายมือ 12 เดือน

สำหรับ 1 ท่าน ค่าพยากรณ์ 349 บาท


ดูลายมือ 349 บาท


คลิกอ่านเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:53 น.)