กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ความถี่ 104.25 MHz.

www.thaiput-radio.com


อ.ธนพงศ์  จัดรายการ"ธรรมะสบายใจ"

ผมได้รับโอกาสจากท่านพระอาจารย์ พระมหาบุญร่วม ปุญญมโน ประธานอำนวยการสถานี วพ.ช.  F.M 104.25 MHz.

คลื่นธรรมะ สาระตลอดวัน  พร้อมเครือข่ายกระจ่ายเสียง 151 สถานี ทั่วประเทศ ออกอากาศจากพุทธมณฑล ตลอด 24 ช.ม.

ดำเนินรายการ "ธรรมะ สบายใจ" ทุกวันอาทิตย์เวลา  10.00- 11.00 น.

            ท่านพระอาจารย์พระมหาบุญร่วม  ปุญญมโน  ได้ดำเนินการให้สถานีวิยุดังกล่าวนี้ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทั่วทั้งเมืองไทยและทั่วโลก นอกจากนั้นท่านยังได้ดำเนินการก่อตั้งพุทธสถานเพื่อการทำสมาธิและฝึกปฏิบัติของศรัทธาสาธุชนชาวพุทธอีกแห่งหนึ่งที่ อ. นครไชยศรี โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นที่ฝึกปฏิบัติของพระสงฆ์ รวมทั้งฆราวาสทั่วไป   และสถานที่ดังกล่าวนี้ยังได้จัดเป็นสวนสมุนไพร โดยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาปลูกไว้ เพื่อใช้เป็นสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยของพระสงฆ์และของบุคคลทั่วไป  อีกทั้งใช้เป็นแหล่งศึกษาวิชาการทางสมุนไพรเพื่อประโยชน์ต่อญาติโยมรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อสืบสานภูมิปัญญาทางสมุนไพรไทย ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นของการก่อสร้าง  ยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการตามโครงการนี้อยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงบอกบุญมายังท่านศรัทธาสาูุชน เพื่อร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ต่างๆ รวมทั้งพืชสมุนไพร แรงงาน สิ่งของเครื่องใช้ก็ได้

           ศาสนาหรือพระธรรมคำสอนทำให้จิตใจสงบเย็น  เข้าใจความเป็นไปของกฎแห่งไตรลักษณ์ คืออนิจัง  ทุกข์ขัง อนัตตา  หรือกล่าวโดยรวมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีอะไรเลยในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามช่วงที่ร่างกายยังอยู่ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ 

           เวชศาสตร์  หากเจ็บป่วยหรือกายขาดความสมดุลย์สมุนไพรจะทำให้ร่างกายรักษาความสมดุลย์ได้เพราะร่างกายมาจากธรรมชาติ แต่จำเป็นอย่างอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ชำนาญการหรือมีความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ  เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการปรุงยา หรือรักษาอาการเจ็บป่วย

          โหราศาสตร์  ไม่มีใครรู้อนาคตหรือชตาชีวิตในวันข้างหน้าว่าจะพบเจออะไรบ้าง  การพยากรณ์ชีวิตก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีมาแต่โบราณกาล และยังคงมีอยู่กระทั่งปัจจุบัน เป็นที่พึ่งทางใจได้อีกทางหนึ่ง และศาสตร์นี้ก็เช่นกัน ผู้ที่จะพยากรณ์หรือให้คำปรึกษาจะต้องมีความรู้และมีคุณธรรมและจริยธรรมเช่นเดียวกับวิชาชีพใด ๆ ก็ตาม เพราะไม่เช่นนั้นการหาประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมก็ย่อมเกิดขึ้นได้

        ทั้ง 3 ศาสตร์ จะไม่ขาดและคงอยู่คู่ชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน  ผมเองก็มีความรู้และประสบการเรื่องการพยากรณ์ลายมือ  อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสิรมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตตามเจตนารมณ์ที่ท่านพระอาจารย์ ตั้งเป้าหมายไว้ ผมจึงได้ตั้งใจว่าจะดูลายมือหรือพยากรณ์ชีวิตของท่านจากลายมือ โดยค่าครูจะมอบให้ทางสถานีวิทยุ วพ.ช. เพื่อสมทบทุน บำรุงสถานีหรือสำนักปฏิบัติธรรม สวนสมุนไพร โดยท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่

     กองทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อย ศาลายา

เลขที่บัญชี 100-202172-0

โทร 02 441 5139 และ 02 441 4512

   ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะบริจาคตามกำลังศรัทธา หากท่านได้บริจาคทำบุญไปยังเลขบัญชีของวัดดังกล่าวแล้ว  กรุณาแจ้งมายังผม  พร้อมกับส่งภาพลายมือของท่านไปยังผม(คลิกดูวิธี การส่งลายมือ)ผมจะดูลายมือและให้คำพยากรณ์เหมือนกับท่านได้ จ่ายเงินค่าพยากรณ์ให้ผมโดยตรง  และขออนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธาและบุึญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ปะรการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกท่านทุกประการเทอญ.

 
ศูนย์กลาง สถาบันแม่ชีไทย (ศาลายา)  ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรม โดยแม่ชีอนันตา  นาคบุญ

ขอเรียนท่านท่านผู้มีกิจศรัทธา ร่วมทำบุญบริจากก่อสร้าง "รัตนปราสาท" รวมทั้งอาคารเรื่อนพักรับรองผู้ปฎิบัติธรรม

ได้ที่

บัญชีสะสมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 316-273788-4

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แม่ชีอนันตา  นาคบุญ  ประธานโครงการก่อสร้าง รัตนปราสาท

ศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย (ศาลายา) โทร 02 482 1897,089 108 1843

www.thainun.com

email:thainun1@hotmail.com