คนจะรวยในมือบอกว่าจะรวย เกิดมาจน สุดท้ายอย่างไงก็รวย  ??? ....

เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ???

ดูลายมือร่ำรวยหรือไม่,ดูลายมือเศรษฐี

ในมือมือคนเรานั้นบอกได้หรือไม่ว่าจะรวยหรือไม่ ดูตรงไหน ดูอย่างไร  เป็นคำถามของผู้ที่สนใจดูลายมือเกือบจะทุกคนก็ว่าได้  

  ก่อนอื่น ลำดับแรก ต้องมารู้จัก เนินหลักทรัพย์ คือช่วงต่อเนื่องของฐานมือจากเนินศุกร์ ถึงเนินจันทร์บางส่วน  (ดูรูปภาพที่ 1 และ 2)

    สังเกตสร้อยข้อมือสวยงามและเส้นสร้อยข้อมือจะไม่ขาดตอน เป็นเนินที่จะต้องดูว่าคนนั้นจะรวยหรือไม่เป็นด่านแรกหรือรากฐานของการจะดูว่าคน ๆ นั้นจะมีโอกาสรวยหรือมั่นคงมากน้อยเพียงใดก็เริ่มจากเนินนี้  ลักษณะเนินจะต้องสมบูรณ์ สีแจ่มใส นูนขึ้นพองาม  ไม่มีเส้นตัดขวาง  ไม่มีหลุม หรือเป็นแ่อ่งลึก หรือแฟบแบนลงไป  จากนั้นจึงค่อยไปดูเส้นอื่น ๆ ประกอบ ในลำดับต่อไป
 

ตัวอย่าง เนินหลักทรัพย์ ภาพที่ 1

ลายมือคน รวย ลายมือรวย

ตัวอย่าง เนินหลักทรัพย์ ภาพที่ 2

ลายมือคน รวย ลายมือรวย

ลายมือคนรวย ลายมือรวย

ภาพตัวอย่างมือที่มีเนินหลักทรัพย์สวย  และมีเส้นแสดงถึงการมีหลักทรัพย์สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน

คลิกอ่านเพิ่มเติม