กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่


ตัวอย่างหรือวิธีการพยากรณ์ลายมือ

ตัวอย่างการพยากรณ์ลายมือและคำพยากรณ์เต็มรูปแบบที่ท่านจะได้รับ

วิธีพยากรณ์ลายมือ

การพยากรณ์ลายมือคืออีกหนึ่งศาสตร์พยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูงและแตกต่างจากการพยากรณ์แบบอื่น ๆ เพราะการพยากรณ์ลายมือหรือการดูลายมือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ แม้แต่คู่แฝดที่เกิดห่าง กันไม่กี่ นาทีก็ย่อมมีคำพยากรณ์ที่แตกต่างกันได้ หากเส้นสายลายมือของเขาทั้งสองแตกต่างกัน และนั่นคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าคนเราแม้จะเกิดวันเวลา เดือนปีเดี่ยวกัน แต่ก็ย่อมจะมีชีวิตแตกต่างกันไปตามกรรม ตามลิขิตหรือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือของแต่ละคน(คลิกดูตัวอย่างลายมือพี่น้องแตกต่างชีวิตต่างกัน)

แบ่งการพยากรณ์ออกเป็น 4 ส่วน คือ

1.พยากรณ์ลายมือภาพรวม เช่นความเป็นตัวตนของเจ้าของมือ อาชีพการงานที่เหมาะสม  ข้อดีหรือจุดเด่นของตัวเองที่ควรนำมาใช้   ข้อด้อยของตัวเองที่ควรระมัดระวัง หรือปรับปรุง


คลิกอ่านเพิ่มเติม