กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

มือ 5 นิ้ว,ดูลายมือดูนิ้วมือประกอบ

5 นิ้วมือคนเรา  บอกอะไรได้บ้าง ?

   นิ้วมือทั้งหมดโดยรวม ๆ บอกถึงการใช้ความคิด หรือการตัดสินใจ  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสมองและจิตใจ  คนนิ้วสั้นตัดสินใจรวดเร็ว และโดยสันชาติญาณ ส่วนคนนิ้วยาวจะตัดสินใจช้า รอบคอบ ด้วยเหตุด้วยผล  นิ้วเรียบรื่นปลายเรียวตัดสินใจรวดเร็ว ฉลาดเฉลียว แต่อาจขาดเหตุผลประกอบเพียงพอ  ส่วนคนนิ้วเป็นข้อไม่เรียบรื่น ตัดสินใจช้ารอบคอบ ฉลาด มีเหตุผลประกอบอย่างเพียงพอ

   ข้อนิ้วโดยทั่วไปมี 3 ข้อ ก็มีความหมายไปตามข้อแต่ละข้อ      ข้อที่ 1 นับจากปลายนิ้วลงมา ข้้อที่ 2 คือกลางนิ้วพอดี ข้อที่ 3 คือข้อสุดท้ายติดกับฝ่ามือหรือโคนนิ้วก็เรียกได้  ข้อที่ 1 หรือข้อปลายหมายถึงการคิดและการตัดสินใจ ข้อกลางหมายถึงการกระทำ ข้อที่ 3 คือผลลัพธ์  หากข้อที่ 3 หรือโคนนิ้วมืออวบอ้วนและยาวกว่าข้ออื่น ๆ เจ้าของมือมักจะได้ผล หรือรับผลสำเร็จจากการกระทำได ๆ ก็ตามในเชิงปริมาณ เช่นลงทุนแล้วได้กำไรมากกว่า หรือเต็มบริบูรณ์กว่าคนที่มีนิ้วข้อนี้ผอมไม่สมบูรณ์ หรือสั้นกว่าข้ออื่น ๆ ลองสังเกตดูข้อนิ้วใครก็ตามที่ท่านรู้จัก หรือนิ้วตัวเองก็ได้คครับ ว่าผลลัพธ์ เป็นอย่้างไร

 คลิกอ่านเพิ่มเติม