กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

คนที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ หรือของโลก

รูปมือ  นิ้วมือ  ลายมือ  ที่มีลักษณะพิเศษจากบุคคลทั่วไป อย่่างเห็นได้ชัด 

มีข้อที่นำมาให้สังเกตเปรียเทียบดูได้  หากใครมีมือลักษณะแบบนั้น นิ้วเป็นไปอย่างนั้น 

เส้นในมือก็มีแบบนั้น  คุุณหรือใครคนนั้นย่อมได้เป็นบุคคลสำคัญไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง

จนเป็นที่ประจักษ์แต่บุคคลทั่วไปอย่างแน่นอน  "แผนที่ชีวิตได้บันทึกไว้แล้วในมือ.."

 
   

   1.รูปมือสี่เหลี่ยม ค่อนข้างยาว  เนินในมือสมบูรณ์

   2.นิ้วมือค่อนข้างยาวเท่ากับฝ่ามือ หัวแม่มือยาวและแข็งแรง  นิ้วชี้ยาว และนิ้วนางยาวไกล้เคียงกับนิ้วกลาง

   3.เส้นชีวิตเกิดแยก หรือไม่ติดกับเส้นสมอง

   4.มีกากบาตกลางมือ

   5.เส้นอาทิตย์ยาวสวย ตั้งตรง

   6.เส้นวาสนายาว สวย ตั้งตรง หรือาจมาจากเนินจันทร์ก็ดี

   ที่สำคัญ  เส้นในมือที่กล่าวมาจะมีเหมือนกันทั้งสองมือ

ลายมือBarack Obama 

ตัวอย่างลายมือผู้นำสหรัฐ ฯ ท่านปัจจุบัน (2012) 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช