สมุนไพรไทย

มือสร้างอาชีพได้,ฝีมือสมุนไพรไทย

สมุนไพร   ไทยนี้    มีค่ามาก 
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงฝาก  ให้รักษา
แต่ปู่ย่า    ตายาย    ใช้กันมา 
ควรลูกหลาน   รู้รักษา  ใช้สืบไป
เป็นเอกลักษณ์  ของชาติ  ควรศึกษา 
วิจัย ยา  ประยุกต์ใช้  ให้เหมาะสมัย
รู้ประโยชน์   รู้คุณ โทษ   สมุนไพร 
เพื่อคนไทย   อยู่รอด   ตลอดกาล


พระ ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


          ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยมีมาแต่บรรพบุรุษ  ยุคสมัยที่สารเคมีและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ยาเคมีที่ได้ผลรวดเร็วทันใจตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่แล้วปัจจุบันกาลเวลาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ยาสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละคือทางเลือกที่ปลอดภัย ทั้งต่อร่างกายและเงินทอง แม้จะตอบสนองหรือเห็นผลช้า แท้ที่จริงคือเวลาของธรรมชาติบำบัด  ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ เพราะธรมมชาติย่อมมีกฏตามธรรมชาติ ไม่มีใครหนีจากธรรมชาติและฝืนธรรมชาติได้


        

          สมุนไพรไทย  มีมากมายตามธรรมชาติ คนโบราณท่านมีภูมิปัญญา สังเกตจดจำนำมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้สารพัดบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นตำราสมุนไพรพื้นบ้านตามท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค   ตามยุคตามสมัยความสำคัญของสมุนไพรแทบจะสูญหายเพราะคนสมัยใหม่นิยมเทคโนโลยี นิยมความสะดวกสบาย และอะไรที่เห็นผลเร็วและสำเร็จรูปคือสิ่งที่ตอบสนองได้  แต่เมื่อกาลเวลาผ่านนานเข้าเทคโนโลยีก็พิสูจน์ตัวมันเองว่าสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาทำยานั้นแท้ที่จริงแล้วคือสิ่งที่ทำให้ผลการรักษาหายจากโรคบางโรค แต่ผลข้างเคียงกลับทำให้เกิดบางอย่างหรือหลายอย่างที่ซับซ้อนขึ้นในร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องรักษาเพิ่มหรือให้ยาหลายชนิดไปพร้อม ๆ กัน  บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บอาการเดิมกลับมาเป็นอีกหลังจากรักษาหายไประยะเวลาหนึ่ง เมื่อกลับมารักษาด้วยยาชนิดเดิมหรืออย่างเดียวกันก็กลายเป็นดื้อยาไม่ให้ผลในการรักษา  เมื่อหาสาเหตุอย่างลึกแล้วปรากฏชัดเจนว่ายาเคมีต่าง ๆ มีผลต่อไต ตับ และมีการสะสมในร่างกาย  และนี้คือจุดอ่อนหรือจุดด้อยของยาเคมีหรื่อสารสังเคราะห์  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้สมุนไพรจึงเริ่มได้รับความสนใจ  นำมาศึกษาอย่างเป็นระบบ ทดลองวิเคราะห์วิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์จนได้ข้อสรุปแล้วว่าสมุนไพรคือยาที่ธรรมชาติมอบให้มวลมนุษยชาติเพื่อการดูแลรักษาเมื่อถึงคราวเจ็บป่วย ไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ   ธรรมชาติได้สร้างเคมีเพื่อบำบัดตามธรรมชาติไว้ให้แล้ว บรรพบุรุษท่านได้รวบรวมไว้แล้วระดับหนึ่ง เราที่มีความรู้ เทคโนโลยีและกรรมวิธีที่ดีกว่าอยู่แล้ว จึงควรจะได้ส่งอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรไทย ไว้เป็นมรดกสืบไป (หาความรู้เพิ่มเติมเรื่องสมุนไพรได้ที่นี่ คลิกเลย)