ภาพหลังมือซ้าย (ภาพที่ 1)
ภาพฝ่ามือซ้าย (ภาพที่ 3) ภาพฝ่ามือแบบซูมซ้าย (ภาพที่ 5)ภาพหลังมือขวา (ภาพที่ 2)
ภาพฝ่ามือขวา (ภาพที่ 4)
ภาพฝ่ามือแบบซุมขวา (ภาพที่ 6)
ความหนาของมือ (ภาพที่ 7)


คลิกอ่านเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 12:55 น.)