กากบาตกลางมือ (Magic crossed)

กากบาทกลางมืออดีตนายกเมืองไทย  กากบาทกลางมืออดีตนายกเมืองไทย
กากบาตกลางมือ ซ้าย-ขวา ของ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไท

คัดลอกจากหนังสือแนะนำปัญหาบนฝ่ามือ
อ.สมบัติ  รูปประดิษฐ์


กากบาทกลางมือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

มือผู้นำเบอร์1 ของ สหรัฐ ฯ


กากบาทกลางมือ
กากบาตกลางมือ
ท่านผู้สนใจเข้ามาพยากรณ์ลายมือกับผม  จากหลาย ๆ ท่าน

     เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับคนที่มีกากบาตกลางมือ ไม่ว่าจะมือข้างใดมักจะได้รับประสบการณ์ปาฏิหารย์เกิดขึ้นกับตัวเอง เป็นต้นว่าผ่านพ้นเรื่องเฉียดตาย  มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำ  ก้าวข้ามเรื่องหนัก ๆ หรือปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยต้วเองในที่สุด    โดยเฉพาะคนที่มีกากบาตในมือทั้งสองข้างยิ่งปรากฏผลอย่างเด่นชัด  อย่างไรก็ตามถือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นคุณและคุ้มครอง 
    ในทางศาสตร์พยากรณ์ลายมือแล้ว  เครื่องหมายดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องหมายของการคุ้มครอง  แคล้วคลาด  รวมถึงการเข้าถึงจิตวิญญาณ หรือสัมผัสพิเศษ  มักจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำ  สามารถเรียนรู้หรือเข้าถึงศาสตร์พยากรณ์ หรือศาสตร์ลึกลับได้   หากเครื่องหมายดังกล่าวนี้ในมือที่มีรูปกรวยและปลายนิ้วเรียวแหลมแล้ว  เจ้าของมือมักจะมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงจิตวิญญาณ ประเภทจิตสัมผัสหรืออาจเป็นร่างทรงก็เป็นไปได้.

อ.ธนพงศ์   หลักนครพล

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 02:22 น.)