กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

สุขภาพดีดูได้จากลายมือ

  ในมือคนทั่วไป เส้นลายมืออย่่างน้อยที่สุดจะมี  3 เส้นหลักในมือประกอบด้วย

1-1 เส้นชีวิต 

2-2  เส้นสมอง 

3-3  เส้นใจ (เส้นจิตใจ)

a-b เส้นสุขภาพ

     ในมือคนเราปกติอย่างน้อยจะมี 3 เส้นหลักนี้ คือเส้นชีวิต  เส้นสมอง  เส้นใจ  ซึ่งทั้ง 3 เส้นจะสื่อถึงเรื่องสุขภาพได้ด้วยลักษณะเส้นที่ดีคือยาวได้สัดส่วน เส้นสม่ำเสมอ ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นรูปโซ่  ไม่ขาดช่วงหนึ่งช่วงใด สีของเส้นสดใสไม่มีจุดดำบนเส้น  หรือมีคล้ำหนาบางชว่งบางตำแหน่ง  ถ้าทั้ง 3 เส้นหลักมีลักษณะตามที่กล่าวมานี้จะถือว่าเป็นเส้นที่มีคุณภาพดีสื่อถึงสุขภาพดี และอายุยืน กล่าวคือ

1-1 เส้นชีวิต  ความหมายในเชิงนามธรรมก็หมายความสามารถในการมีชีวิตอยู่ สมรรถนะทางร่างกาย การดำเนินชีวิต การมีชีวิตอยู่ ความสุข ความทุกข์  สุขภาพอนามัย  อายุขัย  หากมองถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรมก็คือส่วนอวัยวะของร่างกายตั้งแต่ลำคอไปถึงปลายเท้า โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่ปรากฎในลายมือก็จะกระทบตั้งแต่ส่วนลำคอถึงปลายเท้า (คอ ทรวงอก อวัยวะภายใน ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ขา เ้่ท้า.. ฯลฯ) เช่นเส้นชีวิตเป็นเกาะ ช่วงบริเวณเนินศุกร์ ในมือผู้หญิงก็มักจะมีปัญหาเกียวกับระบบสืบพันธุ์ เป็นต้นว่า มีก้อนเนื้อหรือถุงน้ำในมดลูก  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์

2-2 เส้นสมอง  ความหมายในเชิงนามธรรมคือส่วนที่เป็นศูนย์บัญชาการ ความสามารถด้านสมอง สติปัญญา การรับรู้ การเรียนรู้ต่าง  การใช้สมองในการแ้ก้ไขปัญหาให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จ  หากมองในลักษณะที่เป็นรูปธรรมคืออวัยวะส่วนของศีรษะที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกะโหลกศีรษะทั้งหมดรวมถึงอวัยวะภายในกะโหลกเช่นส่วนที่เป็นมันสมองและระบบประสาทที่ใช้ทำงานควบคุมและสั่งการต่างๆ ให้ทุกส่วนทำงานอย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพ  หา่กเส้นสมองไม่ปรกติอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เป็นเกาะ  เป็นโซ่ ขาด  แตก หรือไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัด  ก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงหรือบ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและกระทบถึงสมองทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่นการการเจ็บป่วยทางสมอง  การได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง  การด้อยคุณภาพของสมอง โรคภัยที่เีกี่ยวข้องก็มีความดัน  การปวดศีรษะ  และอีกหลายอย่างที่เกี่ยวโดยตรงและโดยอ้อมที่สัมพันธ์กับสมอง  เป็นต้น

3-3 เส้นใจ(จิตใจ) ความหมายในเชิงนามธรรมก็หมายถึงจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด การจิตนาการ การแสดงออกและการควบคุมอารมณ์ที่แสดงออก เป็นต้นว่า รัก โลภ โกรธ หลง   ในส่วนที่เป็นรูปธรรมคืออวัยวะที่เรียกว่าหัวใจและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบหัวใจทำงานเช่นหลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ  รวมถึงเส้นเลือดที่เชื่อมจากหัวใจไปสู่อวัยวะที่เกี่ยวข้อง  เส้นใจที่เป็นเกาะเป็นโซ่ หรือขาดตอน เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของหัวใจ ซึ่งมีผลกระทบถึงหัวใจโดยตรงและความรู้สึกนึกคิด

    ตำแหน่ง a-b  คือเส้นสุขภาพหรือเส้นพุธ  เส้นนี้นอกจากสือถึงเรื่องสุขภาพโดยตรงแล้ว ยังสื่อถึงความสามารถในด้านการค้า  การคาดการณ์ล่วงหน้า และความสามารถพิเศษเรื่องสุขอนามัยหรือความสนใจในศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และศาสตร์การแพทย์ด้วย  ใครมีเส้นนี้สวย ๆ อย่างในภาพที่เห็นนี้  มักจะเป็นคนสุขภาพดี  และใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ร่ำรวยเงินทองและสุขภาพดี

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเส้นหลัก ๆ ที่มีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์

1 เส้นชีวิตหยุด หรือขาด   2 มีเส้นวาสนาเข้ามาเสริม


เส้นสมองขาดมีเส้นเกิดใหม่ในตำแหน่งที่เหลื่อมขึ้นไป

กรณีตัวอย่างเส้นชีวิตขาดหรือหยุดลงตอนอายุประมาณ 35 ปี เส้นชีวิตหยุดไม่มีเส้นเกิดเหลื่อมหรือเส้นต่อสือถึงการหยุดการดำเนินชีวิต  ต้องดูมืออีกข้างหนึ่งประกอบว่าเหมือนกันหรือไม่  ถ้าเหมือนกันทั้งสองมือก็ถือว่าร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ต้องดูเส้นวาสนาประกอบด้วย  อย่างกรณีตัวอย่างมือด้านบนนี้มีเส้นหมายเลข1 คือเส้นชีวิตหยุด  แต่เส้นหมายเลข 2 คือเส้นวาสนามาแทนและเกิดก่อนที่เส้นชีวิตจะหยุด หมายถึงเมื่ออายุถึงช่วงเส้นชีวิตหยุด (ประมาณ 35 ปี) ชีวิตได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นหยุดหน้าที่การงานที่ทำอยู่ไปทำงานอย่างอื่นที่เป็นอาชีพใหม่   หรือหยุดการดำเนินชีวิตที่เคยเป็นมาตั้งแต่เกิดย้ายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง  ความสัมพันธุ์ของเส้นชีวิตยาวกับอายุยืนนั้นมีส่วนสัมพันธุ์กัน เส้นชีวิตยาว ไม่แตก ไม่เป้นเกาะ ไม่เป็นโซ่ จะอายุยืน  คลิกอ่านลายมือคนอายุยืน 

กรณีตัวอย่าง  เส้นสมองขาดและเกิดซ้อนเส้นสมองที่เห็นในวงกลมคือเส้นสมองที่เกิดร่วมกับเส้นชีวิตพอมาถึงใต้แนวเสาร์ เส้นหยุด แต่จะยังเกตเห็นว่ามีเส้นเกิดซ้อนทางด้านบน การที่เส้นสมองหยุดหรือขาดไปสื่อถึงผลกระทบเกิดขึ้นกับสมองครั้งสำคัญทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มากระทบคือเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทั้งสุขภาพและหน้าที่การงาน  อย่างไรก็ตามผลที่เิกิดขึ้นไม่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการ เขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาได้แนวคิดใหม่ และได้โอกาสในการประกอบอาชีพใหม่โดยได้แรงบันดาลใจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่ง

    อนึ่งคนที่มีเส้นชีวิต เส้นสมอง  เส้นจิตใจ และเส้นสุขภาพ  สมบูรณ์ดีในมือ  ก็มักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ก็ด้วยอิทธิพลของเ้ส้นดังกล่าว  หรือเพราะเขาปฏิบัติตัวถูกต้องเส้นดังกล่าวทั้งหมดเลยสมบูรณ์ดีก็เป็นไปได้  ในทางการแพทย์ท่านว่าสุขภาพจิตดีย่อมส่งผลถึงสุขภาพกาย  เช่นเดียวกับทางพระ กาย วาจา ใจ  เป็นสิ่งที่ส่งผลถึงกัน และสำคัญที่สุดคือใจหรือจิต เมื่อจิตดีแล้วอย่างอื่น ๆ ก็จะดีตาม 

   การออกกำลังกายไม่ได้เพียงร่างกายแข็งแรงเท่านั้น  แต่จิตใจจะเข้มแข็งและแข็งแรงก่อนกายเสียอีก  เพราะคนที่คิดและตัดสินใจไปออกกำลังกายแสดงว่าเริ่มต้นจากใจหรือจิตที่เข้มแข็ง แล้วนำกายไปออกกำลัง  ช่วงระหว่างออกกำลังร่างกายอาจเจ็บปวด บาดเจ็บ  อ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย  แต่ถ้าใจยังสู้และใจยังมุ่งมั่น กายก็จะตามและสุดท้ายที่สุดร่างกายก็จะแข็งแรงและสุขภาพก็จะดีทั้งกายและใจไปพร้อมกัน  

     การออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจนั้น  หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะเป็นการดีกว่า  ดังบทความของนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

สุขภาพดีดูได้จากลายมือ

  (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

อ.ธนพงศ์  หลักนครพลสุขภาพดีดูได้จากลายมือ

ไลฟ์สไตล์มรณะทั้ง 14 ประการ
นพ.กฤษดา ศิรามพุช, พบ. (จุฬาฯ)


    เซลล์มะเร็งเป็นคล้ายสัตว์กินเนื้อที่ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการแตกรากออกไปดูดกินสารอาหารจากในร่างกายจนทำให้ผ่ายผอมและกลายเป็นรังมะเร็งในที่สุด แต่ถ้าท่านยังไม่อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในกายประเภทสวนลอยแห่งมะเร็งไว้แข่งกับบาบิโลน ก็ขอให้เลี่ยงวิถีที่จะเปลี่ยนกายให้เป็นแม่เหล็กดูดมะเร็งชั้นดี ขอให้เลี่ยงพฤติกรรมที่มะเร็งโปรดทั้งหลายต่อไปนี้ครับ
1) นอนดึก
ทำให้ไม่มีฮอร์โมนต้านมะเร็งหลั่งออกมา นอกจากนั้นยังจะทำให้เกิดโรคร้ายอื่นได้ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และโรคอ้วน ด้วยว่าเมื่อนอนดึกแล้วมักจะหิว และต้องหาของขบเคี้ยวมากินแก้ปากว่างกัน
2) สูบบุหรี่และขี้เหล้า
ทั้งสองสิ่งนี้ทำให้ปอดและตับทำงานหนัก แม้จะสูบซิการ์ซึ่งมีนิโคตินต่ำกว่าบุหรี่ก็ตามที หรือดื่มเหล้าแบบกลั่นอย่างดีของฝรั่ง แต่ตัวมันเองก็สร้าง "สนิมมะเร็ง" ออกมาไม่น้อย ทำให้คนที่เสพทั้งแก่เร็วและตายไวได้จากโรคมะเร็งครับ
3) เอาแต่ไขมันเข้าปากและอยากแต่เนื้อแดง
ไขมันอิ่มตัวและโปรตีนจากเนื้อนั้นเป็นแหล่งอาหารชั้นหนึ่งของมะเร็งที่จะใช้เจริญเติบโตได้ไม่แพ้ทารกเกิดใหม่ มันจะสร้างหลอดเลือดยื่นไปดูดกินเลือดเนื้อของเราจนแทบไม่เหลือเลือดอันสมบูรณ์ไปเลี้ยงอวัยวะอื่น ตัวเราจึงผอมเอาๆ ตรงข้ามกับมะเร็งกาฝากที่โตไวไม่มีลิมิต ชีวิตหดหู่แน่
4) แฝงด้วยเครียดจัด
จนมีสารทุกข์หลั่งออกมาหล่อเลี้ยงมะเร็งให้โตขึ้นเร็วราวกับน้ำมันราดบนกองไฟให้คุโชนขึ้น
5) ไวรัสตับอักเสบบีและมีภูมิแพ้ที่รักษาไม่หาย
ดังที่กล่าวไปว่า ถ้าภูมิดีก็มีพลังต้านมะเร็งได้ตั้งแต่ในเซลล์แรกที่อุตริเกิดขึ้นมา ด้วยตามปกติในกายเราก็มีเซลล์แบบมะเร็งนี้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทุกวัน
6) ปล่อยกายให้อ้วน
สร้างให้เกิดธาตุแก่ออกมาแช่อิ่มอวัยวะภายในร่างกาย และไขมันตามตัวยังสร้างให้เกิดฮอร์โมนกระตุ้นให้มะเร็งแบ่งตัวดีขึ้นด้วย
7) ล้วนขาดวิตามิน
ด้วยวิตามินทำหน้าที่ต้านเชื้อมะเร็งให้ดับเป็นจุณไป ก่อนที่จะเผยอหน้าขึ้นมาแบ่งตัวปนเปไปในร่างกายเรา
8) กินของร้อนจัดไป
เช่นซดชาร้อนหรือกาแฟร้อนจัดประเภทควันฉุย จะไปลวกให้เซลล์หลอดอาหารอักเสบอยู่ทุกบ่อย เมื่ออักเสบเป็นอาจิณก็จะมีโอกาสเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งง่ายขึ้น
9) ทำให้คอเลสเตอรอลลดต่ำ
พบว่าถ้าต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับ มีผลกับภูมิคุ้มกันที่แย่ลง เมื่อภูมิต่ำแล้วก็จะหมดปัญญาต้านเซลล์มะเร็งที่จะเข้ามาหา
10) กลั้นปัสสาวะ
น้ำปัสสาวะเป็นของเสีย ยิ่งอยู่นิ่งเป็นเวลานานจากการอั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำนิ่งในคลองแสนแสบ ซึ่งทิ้งไว้ไม่นานจะกลายเป็นน้ำเน่า แต่ถ้าเน่าในกระเพาะฉี่เราก็มีผลให้เกิดเซลล์มะเร็งงอกขึ้นมาได้
11) ปะทะเค็มจัด
พบว่าสิ่งมีชีวิตที่ทานอาหารเค็มมีอัตราการเกิดมะเร็งสูงกว่า โดยเฉพาะในอาหารจำพวกเนื้อเค็ม เนื้อแห้ง หมูแดง ที่นอกจากเค็มแล้วยังมีสีแดงดีจากดินประสิวอีกด้วย
12) ประวัติมะเร็งในครอบครัว
มะเร็งร้ายในครอบครัวบางอย่างสามารถถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมได้ แม้จะไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แต่ต้องรับไว้ด้วยความไม่เต็มใจ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ถ้าป้องกันไว้ดีๆแล้วบางทีก็ไม่เกิดขึ้นมาครับ
13) ตัวตากแดดบ่อย
แสงแดดเป็นรังสีที่กระตุ้นอณูเซลล์ของคุณให้สะดุ้งตกใจจนเครื่องในรวนหมดครับ เมื่อเครื่องในรวนแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุมการแบ่งตัวได้ ทำให้แบ่งต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง กลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
14) ไม่ค่อยช่วยใคร
ถ้าพูดให้ง่ายเข้าคือเห็นแก่ตัว และไม่ค่อยได้ทำบุญนั่นเอง เพราะเมื่อใดก็ตามที่ได้หมั่นช่วยเหลือผู้อื่นจนชินแล้ว เรามักไม่ค่อยได้นึกถึงตัวเองนัก และเมื่อไม่หมกมุ่นกับตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยเกิดความ "อยาก" อันนำไปสู่ความเครียดร้อนอกร้อนใจ หรือถ้าไม่มีเวลาก็แค่อนุโมทนากับบุญที่เราได้พานพบก็ทำให้มี "สารสุข" หลั่งออกมาเสริมภูมิรู้สู้มะเร็งแล้วครับ
ด้วยวิถีแห่งการมี "ไลฟสไตล์มรณะ" ทั้ง 14 ประการดังที่ได้กล่าวไป ก็จะทำให้ได้มะเร็งมาเป็นเจ้าของอย่างง่ายดาย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก......นพ.กฤษดา ศิรามพุช, พบ. (จุฬาฯ)ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์อายุรวัฒน์(American Board of Anti-aging Medicine)
  ในมือคนทั่วไป จะมี  3 เส้นหลักในมือประกอบด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:08 น.)