ดูลายมือเมื่อไหร่ดีหรือดูลายมือที่ไหนดี

ดูลายมือเมือไหร่ดี
         
       ดูลายมือดูเมื่อไหร่ดี  จะดูลายมือที่ไหนดี จะดูลายมือปีละกี่ครั้ง ดูลายมือปีละหนึ่งหรือสองครั้งดี  เด็ก ๆ ดูลายมือได้หรือไม่  ลายมือบอกได้หรือไม่้ว่าปีนี้จะได้เลื่อนยศ เลื่อตำแหน่ง ปีหน้าจะเปลี่ยนงานหรือไม่ ลายมือบอกว่าจะพบเนื้อคู่และได้แต่งงานเมื่อไหร่ ลายมือบอกว่าจะได้ไปต่างประเทศหรือไม่.... หลากหลายคำถามเหล่านี้คือเหตุจูงใจในการที่จะตัดสินใจไปดูลายมือ  เพราะจริง ๆ แล้วคนเราจะทำอะไรสักอย่างมักจะมีเป้าหมายอยู่แล้วในใจ จะเข้มข้นหรือจริงจังขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่จริงจังหรือประสบปัญหาจริง ๆ ส่วนหนึ่งก็มักจะตัดสินใจไปดูลายมือเพื่อปรึกษาหารือ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจดูลายมือก็จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
คื****เวทนา ๕ แบ่ง การเสวยอารมณ์ ออกเป็นห้าอย่าง คือ


  1. สุข หมายถึง ความสุข ความสบายทางกาย

  2. ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ ความไม่สบาย ความเจ็บปวดทางกาย

  3. โสมนัส  หมายถึง ความแช่มชื่น ปลื้มใจ สุขใจ

  4. โทมนัส หมายถึง ความเสียใจ ความเศร้าโศก เศร้าหมอง ทุกข์ใจ

  5. อุเบกขา  หมายถึง ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 04:44 น.)