กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

"มือคนเราคือเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพยิ่ง"

       มือรับคำสั่้งจากสมองประดุจดัง หนึ่งเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน ประติมากรรมล้วนถูกสร้างขึ้นจากมือที่รับคำสั่งจากจินตนาการของสมอง และมือน้อย ๆ ของคนเราสามารถสร้าง หรือทำลายล้างไ้ด้อย่างมหาศาล  ใน ทางหัตถศาสตร์หรือวิชาพยากรณ์ลายมือบอกได้ว่า ในฝ่ามือมีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าของมือกระทำหรืองดเว้นการกระทำ รวมทั้งแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต เส้นในมือบางตำแหน่งบอกความหมายเพื่อการเริ่มต้นที่ดี แต่บางที่บางตำแหน่งก็แจ้งเตือนถึงอุปสรรคหรือสิ่งที่เป็นอันตรายปรากฎอยู่  ซึ่งจะแสดงให้เห็นในมือของแต่ละช่วงเดือนหรือช่วงปีตลอดเส้นทางที่ชีวิต กำลังดำเนินไป  หากเจ้าของมือสามารถอ่านสัญลักษณ์ตามแผนที่ที่ปรากฎอยู่ในมือทั้งหลายเหล่า นั้นได้ก็เสมือนหนึ่งมีแผนที่ในการเดินทาง  การก้าวเดินของชีวิตก็จะถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

คลิก อ่านเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 14:33 น.)