กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


อาจารย์พันเอกปรีชา  แดงบุบผา

อ.อารีย์ สวัสดี ประธานมูลนิธิ ฯ และ อาจารย์ .พ.อ.พิเศษ ปรีชา แดงบุบผา (27 ก.ย.2552)

 

กระผม ธนพงศ์  หลักนครพล -รับพรวันไหว้ครู ประจำปี 2553 ( 25 ก.ค.2553) จัดขึ้นทุก ๆ ปีครับ

อาจารย์อารีย์ สวัสดี ประธานมูลนิธิ คนที่ 2 (ปัจจุบัน) จุดเี่ีทียนประกอบพิธี ฯ วันไหว้ครูประจำปี ของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้มี

คลิกอ่านเพิ่มเติม