เส้นชีวิตขาดหรือสั้นบอกอะไรในลายมือ
1.เส้นชีวิต= เส้นชีวิตดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
          เส้นชีวิต คือเส้นลายมือเส้นแรกที่จะต้องดูในการดูลายมือ  เส้นชีวิตคือหนึ่งในเส้นหลักของเส้นลายมือ เส้นชีวิตสื่อถึงการดำเนินชีวิตของเจ้าของมือ  เส้นชีวิตสื่อถึงชีวิตที่จะดำเนินไปตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย  ชีวิตจะเ็ป็นอย่างไร  ชีวิตจะมีทุกข์ มีสุขอย่างไร  สุขภาพจะดีหรือไม่  อายุืยืนยาวหรือไม่  จะได้แต่งงานเมื่อไหร่ มีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่  บั้นปลายชีวิตจะเป็นอย่างไร ซึ่งดูได้จากเส้นชีวิตเป็นสำคัญ   อีกนัยหนึ่งในการดูลายมือเส้นชีวิตสื่อได้ในลักษณะของทั้งรูปธรรมและนามธรรม  รูปธรรมคือร่างกายและรูปร่างทั้งหมดที่ปรากฎให้เห็นได้ด้วยตา เส้นชีวิตที่สวยงาม ชัด ลึก สีสดใส ไม่ขาดไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นรูปโซ่  สื่อถึงเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง  รูปร่างหน้าตาดี  ผิวพรรณสดใส   นามธรรมคือการดำเนินชีวิต ความสุข ความทุกข์ทางกาย  โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกาย ตั้งแต่ลำคอไปสิ้นสุดที่ทวารหนัก ตัวอย่างเช่นต้นเส้นชีวิตเป็นเกาะเป็นโซ่สื่อถึงเจ้าของมือมักจะมีโรคระบบทางเดินหายใจ  เส้นชีิวิตเป็นเกาะตรงเนินศุกร์หมายถึงโรคเนื้องอกในมดลูก หรือโรคภัยในระบบสืบพันธุ์ทั้งชายหญิง  หากเส้นชีวิตขาดหรือหยุดลงหมายถึงการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง จะเกี่ยวกับเรื่องใดก็ต้องดูว่าขาดตรงตำแหน่งใด  มีเส้นขึ้นอีกหรือไม่ หรือดูเส้นอื่นประกอบเป็นกรณีไป  ดังตัวอย่างที่จะได้นำมาแสดงต่อไปนี้
รูปมือขวา -เส้นชีวิตหยุดที่บริเวณเนินอังคาร การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง
รูปมือซ้าย-เส้นชีวิตหยุดที่บริเวณเนินอังคาร การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองมือสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

     สังเกตจากมือทั้งสองนี้ เป็นมือคนเดียวกัน มือขวากับมือซ้าย มีเส้นชีวิตหยุดลงในตำแหน่งเดียวกันคือเนินอังคารต่ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะเกิดขึ้นทั้งสอง  ตรวจสอบต่อไปนับอายุว่าจะเกิดขึ้นช่วงอายุเท่าใดการวัดเส้นชีวิตวัดจากต้นเส้น(อยู่ตรงง่ามมือ=ระหว่างโคนนิ้วชี้กับโคนหัวแม่มือ)ถึงปลายเส้นที่สร้อยข้อมือ จากประสบการส่วนตัววัดได้ว่าอายุที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือ 30-31 ปี(ในมือซ้าย) 29-30 ปี ในมือขวา  แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน  แต่มีการรับรู้และเตรียมการไว้และทำอย่างต่อเนื่อง  และเปลี่ยนแปลงโดยการย้ายจริง ๆ ตอนอายุ 31 ปี  สังเกตุได้จากเส้นที่มารองรับเส้นชีวิตที่หยุดไป  ในมือขวาจะมีเส้นแขนงแยกจากเส้นวาสนา(ใช้แทนเส้นชีวิตในกรณีเส้นชีวิตขาดหายไป) วิ่งเข้ามาสัมผัสเส้นชีวิตที่หยุดลง  นั้นหมายถึงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  เช่นถ้าเป็นราชการก็จะได้ย้ายพร้อมได้รับตำแหน่งใหม่  ถ้าเป็นคนทำธุรกิจ  ก็จะได้ย้ายเพื่อไปเปิดกิจการใหม่ ถ้าเป็นพนักงานลูกจ้่างเอกชนก็จะได้ย้ายบริษัทใหม่ที่มีรายได้และสวัสดิการที่ดีกว่า  ทั้งนี้เพราะเส้นวาสนาวิ่งขึ้นไปถึงเส้นสมอง(ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผล)  และมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นใหม่อีกเส้นเหนือเส้นสมองที่มีระยะที่เยื้องกับเส้นวาสนาเส้นเดิมทั้งสองมือ แสดงว่าตั้งแต่อายุ 31 ปี สิ่งที่คิดที่ทำและตัดสินใจได้ประสบผลสำเร็จและมีทิศที่เจริญต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเส้นวาสนาเส้นใหม่นี้ขึ้นไปถึงเส้นใจ(ได้รับความสำเร็จตามที่คิดที่หวังไว้ในใจ  ทำให้จิตใจมีความสุข คือสมหวัง สมดังตั้งใจไว้)  ดังนั้นในกรณีเส้นชีวิตขาดไปของมือนี้ไม่ได้หมายถึงการเจ็บป่วย  การเสียชีวิต  แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ชีวิตเปลี่ยน หน้าที่การงานเปลี่ยนแล้วดีขึ้นประสบผลสำเร็จ
เส้นชีวิตหยุดไม่มีเส้นเชื่อม  เส้นวาสนาขึ้นไปแล้วก็หยุด
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง แล้วที่ยากลำบาก เหน็ดเหนื่อย
     สังเกตจากมือนี้ เส้นชีวิตเดินมาหยุดและไม่มีเส้นเชื่อมต่อกับเส้นวาสนา และเส้นวาสนาก็หยุดไปชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน(ตกงาน หรือเจ็บป่วยทำงานไม่ได้  ไม่มีรายได้) ยืนยันจากเส้นวาสนาที่ไม่ได้วิ่งขึ้นไปสัมผัสเส้นสมอง  หมายถึงไม่ได้รับรู้หรือไม่ทันตั้งตัว  ชีิวิตจึงยากลำบากช่วงเวลาดังกล่าวนี้ประมาณอายุ 25-26 ปี สังเกตต่อไปอีกจะเห็นว่ามีเส้นวาสนาเส้นหนึ่งเกิดขึ้นที่ห่างออกไปตรงขอบวงกลมสีขาว แล้วเส้นก็ขึ้นไปผ่านเส้นสมองขึ้นไปถึงเส้นใจ  สื่อถึงว่าในมือนี้ในความยากลำบากที่เขาได้ประสบแบบไม่ทันตั้งตัวนั้นเขาใช้เวลาไม่มาก (ไม่เกิน 1 ปี ) เขาก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ และชีวิตของเขาก็จะดำเนินไปในลักษณะที่แตกต่างจากที่เคยทำเคยเป็นมา  สุดท้ายเขาก็จะประสบผลสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในคราวนั้น  มีบางตำแหน่งที่สือได้ว่าเขาได้ย้ายไปดำเนินชีวิตที่บ้านเกิดหรือถิ่นฐานเดิม เช่นเคยเข้ามาอยู่กรุงเทพ ฯ ก็กลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดบ้านเกิด หรือต่างหวัดที่บ้านของคู่ครอง  หรือหากไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็จะต้องย้ายกลับเมืองไทย (สังเกตุที่เนินศุกร์ตรงสร้อยข้อมือมีเส้นย้ายหรือเส้นเปลี่ยนแปลงที่อยู่เมื่อบั้นปลายชีวิต)
   สรุปนะครับว่าเส้นชีวิตขาด หยุด  ไม่ได้หมายถึงตายหรือเสียชีวิต  เว้นเสียแต่ว่าในมือไม่มีเส้นอื่นมาเสริมมาช่วย  กรณีที่จะเสียชีวิตจะเป็นได้ดังต่อไปนี้
1.เส้นชีวิตหยุดลงและตรงตำแหน่งที่หยุดมีเครื่องหมายดอกจันทร์  หรือเป็นเกาะ
2.เส้นชีวิตไม่ได้หยุดขาด แต่มีเครื่องหมายดอกจันทร์มาทับเส้นชีวิต (อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต)แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014 เวลา 13:28 น.)