กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

มือ 7 แบบ หรือ 7 ประเภทมือมนุษย์

มือทำไมจึงมี 7 แบบ ชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับเลข 7 อยู่เสมอ (รวมทั้ง 7-ELEVEN)  ในโลกนี้สิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ก็จะจัดได้เป็น 7  เช่นมหาสมุทรแบ่งได้เป็น 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็มี 7  ใน 1สัปดาห์ก็มี 7    และมือคนเราจัดกลุ่มหรือจำแนกแล้วก็ได้ 7 เช่นกัน (ท่าน เค้าท์ หลุย แฮมมอน -Count Louis Hamon)  ท่านเรียกตัวเองว่าไคโร (Cheiro)  ซึ่งเป็นภาษากรีกโบราณหมายถึงนักวิเคราะห์ลายมือ ท่านคือบุคคลแรกที่ได้กำหนดมือไว้ 7  แบบหรือ 7ประเภทมือมนุษย์

มือ7ประเภท, ดูลายมือต้องดูประเภทมือ

สังเกตให้ดีนะครับ ผมจะนำรูปมือจากตำราของท่านไคโรทั้ง 7 แบบมาไว้แถวบน และผมก็นำภาพมือจริงที่ผมรวบรวมจากการดูลายมือไว้มาเปรียบเทียบให้เห็น  จะเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องการดูมือ หรือไม่สังเกตให้ดี แต่ถ้าคนมีประสบการณ์จะมองเห็นความเหมือนและความต่างแยกออกได้ชัดเจน

7 ประเภทมือมนุษย์  หรือรูปแบบมือของคนเรา บอกถึงลักษณะนิสัยหรือสิ่งที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ (จริต 6) ซึ่งจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิต  หรือสไตน์ชีวิตของคนนั้น ๆ เราสามารถรู้ได้จากรูปแบบมือ  สมัยผมยังเด็กคุณลุงท่านมีอาชีพทาบกิ่งมะม่วงขาย โดยไปขอทาบกิ่งจากสวนของเพื่อนบ้านหลาย ๆ พันธุ์ แล้วตัดมารวมกันไว้รดน้ำอนุบาลจนพื้นตัว   จากนั้นก็แยกออกเป็นกลุ่มว่าเป็นมะม่วงพันธุ์อะไร  ผมทึ่งมากว่าท่านรู้ว่าต้นไหนคือมะม่วงพันธุ์อะไรเพียงแต่ดูจากใบของมัน   แ่ต่ถ้าเข้าไปศึกษาจริงจังและสังเกตให้ดีจะเห็นความแตกต่างของใบของแต่ละพันธุ์เป็นอย่างมาก  และหากคนที่มีประสบการณ์ผ่านการกินมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ มาแล้ว แค่เห็นใบก็นึกภาพผลมะม่วงได้เลยว่าลูกของมันมีลักษณะอย่างไร  รสชาดเป็นอย่างไร  ชนิดไหนกินสุกหวานอร่อย  แต่ถ้าจะทำน้ำปลาหวานจะต้องใช้พันธุ์ไหนถึงจะเหมาะ   เช่นเดียวกับประเภทของมือมนุษย์จะบอกบอกบุคลิกและลักษณะนิืสัยได้ประมาณนั้นเช่นกัน มือลำดับที่ 1 นับจากซ้ายนิสัยใจคอเป็นอย่างไรแต่ละมือแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไป เหมาะกับอาชีพการงานอะไรบอกได้จากประเภทของมือ  หากดูมือจริงแล้วไม่เข้าลักษณะใดก็อย่างพึ่งงง  ลองสังเกตให้ดี เพราะแท้ที่จริงแล้วบางมือก็มีลักษณะปรากฏหลายแบบรวมกันแต่ก็ไม่ใช่มือผสม ให้ถือเอาลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นหลักในการกำหนดว่าอยู่ในมือประเภทใด  เพราะแท้ที่จริงคนเราก็มีลักษณะหลายบุคคลิคในตัวเอง แต่ท้ายที่สุดก็จะมีลักษณะที่เด่นสุดจนเป็นเอกลักษณ์ปรากฎให้เห็นได้อย่างแน่นอน  สมัยหนึ่ง(โบราณ)ในอเมริกาเขาคัดแยกคนงานเข้าทำงานตามโรงงานแต่ละแผนก โดยแยกตามประเภทของมือ พวกนิ้วยาว มือยาวมักจะใช้สมองและมีทักษะในงานที่ใช้ฝีมือได้ดีกว่าคนมือสั้นนิ้วสั้นอย่างนี้เป็นต้น

มาดูมือพื้นฐานและพัฒนาการของมือทั้ง 7 แบบ เริ่มจากมือพื้นฐาน


คลิกอ่านเพิ่มเติม