มือรูปกรวย(มือศิลป์)+นิ้วรูปกรวย

มือรูปกรวย(มือศิลป์)+นิ้วรูปกรวย

 มือชนิดที่ 5.มือศิลป์ (Artistic Hand) เป็นมือที่พัฒนาการขึ้นมากจากมือนักปราชญ์ ฯ รูปมือจะเรียวสวยงาม นิ้วยาวอิ่มจากโคนนิ้วเรียวไปทางปลายนิ้ว ปลายนิ้วกลมมน เนื้อเต็ม หลังมือเรียบ มือศิลป์ส่งอิทธิพลให้เจ้าของมือเป็นคนชอบศิลป์แขนงต่าง ๆ รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบเข้าสังคม แต่อารมณ์มักอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลง มือนี้มักจะรวมเข้ากับนิ้วรูปกรวยเป็นหลัก  แต่ก็มีนิ้วลักษณะอื่นเข้ามาบ้างเช่นนิ้วแบบสี่เหลี่ยม

มือศิลป์ (Artistic Hand) เป็นมือที่พัฒนาการขึ้นมากจากมือนักปราชญ์ ฯ

รูปลักษณ์ของ มือ หรือลักษณะมือ
เป็นมือที่เรียวสวย นิ้วเรียวงาม หรือบางที
อาจเรียกว่ามือนิ้วกรวย ฝ่ามือเนื้อหนาเต็ม
ปลายนิ้วกลมมนหมดจด   หลังมืออิ่มเต็ม
นิ้วมือ
นิ้วอิ่มเรียวงาม หรือเรียกว่านิ้วรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน
เล็บปลายนิ้วมือ
ปลายเรียว  หรือกลมมนก็ได้
เนินในมือ
เนินในมืออิ่มเต็ม หลังมืออิ่ม
เส้นลายมือ
มี สามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนา เส้น-
อาทิตย์ และอื่น ๆ
ส่วนมากจะคมชัด
การแสดงออกทางกาย
รักสวยรักงาม เป็นคน
ทันสมัย หน้าตาดี รูปร่าง
ลักษณะทางกายจะ
ได้สัดส่วนสวยงาม
ชอบ สังคม  พูดจาดี
น้ำเสียงไพเราะ  ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
อุปนิสัยหรือ ความคิด
มนุษย์สัมพันธ์ดี  อารมณ์อ่อน
ไหว  โกรธง่ายหายเร็ว
ละเอียด ประณีต บรรจง
มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
บ่อย ๆ ไม่แน่นอน
อาชีพการงานและความสำเร็จ
นักการ ทูต เลขานุการ ช่างเสริม
สวย  นักอออกแบบ นักดนตรี
ศิลปกรรม ประติมากรรม
หรืองานใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการ
ใช้ศิลป์จะสำเร็จ มากน้อยขึ้นอยู่กับฐานะ
เดิม และเส้นในมือประกอบ

 1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)

 
2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)

 
3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)

 
4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

 มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)

 
6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)

 
7.มือผสม(Mix Up Hand)