มือพื้นฐาน-มือใช้แรงงาน

 เป็นมือชนิดที่ 1 มือพื้นฐาน (Elementary Hand) ลักษณะ เป็นมือสั้นทั้งฝ่ามือและนิ้วมือ  มือหยาบแข็ง  มีเส้นในมือเพียง 3 เส้นหลัก และเป็นเส้นที่ไม่สมบูรณ์นัก ส่วนมากมักจะประกอบอาชีพเป็นแรงงาน ชอบใช้ชีวิตไปตามสภาพ ตามมีตามเกิด

 มือพื้นฐาน (Elementary Hand) มือใช้แรงงาน

 รูป ลักษณ์ของมือ หรือลักษณะมือ
มือค่อนข้างใหญ่ ผิวมือแข็งสาก หยาบ  รูปมือดูเทอะทะ ฝ่ามือหนาและสั้นนิ้วค่อนข้างสั้น รูปมือสี่เหลียม
นิ้วมือ
นิ้วหนา หัวแม่มือแข็ง  นิ้วมีข้อ  นิ้วค่อนข้างสั้นดูเก้งก้างไม่สวยงามดูหยาบแข็ง เล็บปลายนิ้วมือมักจะเป็นสี่เหลี่ยม ปลายนิ้วตัด
เนินในมือ
เนินแฟบ มีหลุมตรงกลางมือค่อนข้างกว้างและลึก
เส้นลายมือ
มี สามเส้น หลัก คือชีวิต สมองและเส้นจิตใจ การแสดงออกทางกายอยู่ง่ายกินง่าย  ทำตัวตามสบาย,ทำตามสั่งแต่ก็ไม่ชอบการสังคมอุปนิสัยหรือความคิดซื่อตรง,ไม่ อ้อมค้อมไม่ชอบคิดหรือวางแผนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือโหดร้ายก็ได้จะเป็นไป ตามสภาพแวดล้อม อาชีพการงานและความสำเร็จส่วนใหญ่จะเหมาะกับอาชีพการใช้แรงงาน,กรรมกร ลูกจ้างรับจ้างทั่วไปมีทั้งประกอบการดี และอาจมีทั้งอาชญากรรม

 อ่านต่อ  2.มือสี่เหลี่ยม(Square Hand/Useful Hand)


1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)


2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)


3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)


4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)


6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)


7.มือผสม(Mix Up Hand)