เรียนลายมือแบบมืออาชีพ-สมัครเรียน

 

รับสมัครเรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ 4,900 บ.-

ประจำปี  2564/2 (รุ่นที่ 22)

พิเศษรุ่นนี้  มีการสอนเพิ่มเติมเรื่องวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ
รวมถึงการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ

ลายนิ้วมือบอกความเก่ง & ลายมือบอกความเฮง

 และพบกันฝึกปฏฺบัติจริงจากลายมือจริง

 


 

 

เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพผ่านระบบ Zoom และ(พบกัน...อาจเปลี่ยนแปลงได้)

 

แนะนำหลักสูตรเรียนลายมือที่สมบูรณ์ที่สุด


 

 คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

https://goo.gl/forms/MCTNFUU4wW71mPPc2