ลายมือรัก ลายมือหย่าร้าง

ลายมือรัก ลายมือหย่าร้าง

ในมือคนเรามีหลายเส้นหลายตำแหน่งที่บอกหรือบ่งชี้ได้ว่าชีวิตคู่ของเขาจะดำเนินไปอย่างไร  สุขสมหวัง  หรือบาดหมางหย่าร้าง ดูลายมือเนื้อคู่ ดูได้หรือไม่ ดูตรงตำแหน่งไหน  เส้นสมรสคือเส้นลายมือที่บอกได้ว่าชีวิตรักชีวิตคู่จะเป็นอย่างไร เส้นสมรสบอกได้ว่าจะหย่าร้าง เส้นสมรสบอกได้ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เส้นสมรสบอกความเป็นไปของชีวิตสมรส อย่างไรก็ตามต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบกับเส้นสมรสด้วย เป็นต้นว่าเส้นใจ  เส้นสมอง เส้นอุปถัมถ์ตรงเนินอังคารต่ำ   แต่ในบทความนี้ โปรดอ่านและดูตัวอย่างเส้นสมรสต่อไปแล้วจะได้พบความจริงบางอย่างที่ท่านยังไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับเส้นสมรสในลายมือ

 

  ทัชมาฮาล เอกตำนาน แห่งความรักซึ้งสลัก ในใจชน คนเล่าขานปราสาทหิน ทรงคุณค่าแห่งพลังรักที่สร้างสรรค์

ความรัก เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์

หากปราศจากความรักแล้วโลกมนุษย์จะยังคงอยู่หรือไม่

   ความรักคือพลังสร้างสรรค์และทำลาย  หากรู้จักนำความรักไปใ้ช้ให้เกิดพลังในทางสร้างสรรค์ก็จะเกิดพลังและความสงบสุขกับโลกมนุษย์  แต่ตรงกันข้ามหากนำพลังของความรักไปใช้ในทางทำลายหรือรักบางอย่างเพื่อทำลายบางอย่างก็จะเกิดความวิบัติต่อมวลมนุษย์และโลกอย่างมหันต์ 

   สังคมเล็ก ๆ เริ่มที่ครอบครัวจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขได้ก็ต้องเริ่มจากความรักเป็นเบื้องต้น  จะเห็นการเข่นฆ่าหรือทำลายกันจากเรื่องความรัก ความหึงหวง ความไม่เข้าใจในรักก็มีมากในสังคมมนุษย์  มีอะไรในมือบอกได้บ้างหรือไม่ว่าคนคนนั้น จะมีความรักที่ดีหรือไม่ดี  หรือจะมีการดำเนินชีิวิตเกี่ยวกับความรักและครอบครัวเป็นอย่างไร

   

 "ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร"  คำอวยพรในการครองรักครองเรือนที่ได้ยินกันจนชินหู

แต่บางคู่เวลาผ่านไปที่เรียกได้ว่า "ก้นหม้อข้าวยังไม่ทันจะำดำ" ก็แยกทางร้างรา  ฤาว่าเป็น พรหมณ์ลิขิตจริง ๆ  ลายมือบอกอะไรได้หรือไม่

           ได้ทราบแล้วเกี่ยวกับลายมือรักที่สมหวังหรือรักในอุดมคติ ลองมาดูตัวอย่างลายมือแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังแบบต่าง ๆ บ้างนะครับ