ลายมือได้ทุนเรียนปริญญาเอก

ลายมือได้ทุนเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

 

ลายมือปริญญาเอก

 

 

ลายมือ อัจฉริยะ IQ140

 

 

ช่วงก่อนเทศกาลขึ้นปีใหม่ ปี 2555(ธ.ค.54)  ผมได้มีโอกาสพยากรณ์ลายมือบุคคลสำคัญที่ได้ทุนเรียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก-ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.(ดร.- ดอกเตอร์) จากนั้นยังได้รับทุนวิจัยและทำงานต่อในระเทศญี่ปุ่น  ในการพยากรณ์ ผมก็ได้พยากรณ์ไปตามมาตรฐาน คือพยากรณ์ 9 ข้อพร้อมกับตารางพยากรณ์อีก 12 เดือน  ระยะเ้วลานานหลังจากพยากรณ์ไปแล้วร่วมปี  ผมได้รับอีเมลล์ฉบับหนึ่งจากท่าน ดร.-ญี่ปุ่น (ขอสงวนชื่อจริง) พร้อมกับเล่าความในใจให้ฟังว่า ตอนแรกที่รับคำพยากรณ์ที่ผมส่งให้ไป ท่านก็อ่านประกอบโดยที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากนัก  แต่สังเกตได้พบว่าสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปมันมีอะไรที่เกิดขึ้นจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ตามตารางพยากรณ์ 12 เดือน ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าลายมือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไร  และท่านแจ้งว่าเมื่อได้โอกาสกลับประเทศไทย จะถือโอกาสมาเยี่ยมและดูลายมือแบบพบกันกับผมอีกครั้ง   นอกจากนั้นท่านยังอนุญาตให้ผมวิเคราะห์ลายมือของท่านเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน(ไม่เปิดเผยชือจริง)  เหมือนกับลายมือ ดร.อเมริกา (คลิกอ่านลายมือดอกเตอร์-อเมริกา) ซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ชีวประวัติจริงบางส่วนของ ดร.ญี่ปุ่น

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า---- เมื่ออายุ 25 ปี
-ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต คณะวิทยาการพลังงาน ระยะเวลาทุน 3 ปี (เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ และไม่ต้องใช้ทุนคืน)
-อายุ 28 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามกำหนด และได้ทำงานเป็นนักวิจัยต่อที่มหาวิทยาลัยเกียวโต (ปี 2553)
-ปี 2554 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน JSPS เป็นนักวิจัยต่อที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ระยะเวลาทุน 2 ปี (ปี 2554-25566)

ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพมือของ ท่าน ดร.ญี่ปุ่น(ชื่อสมมติ) 

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

ลักษณะรูปมือ-มือนักปราชญ์ (คลิกอ่านมือนักปราชญ์)

 

เนินในมือเต็มถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับมือนักปราชญ์โดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีเนื้อในมือ(เินินในมือแฟบแบน มือลึก-เป็นนักพรตนักบวช)แต่มือนี้เนื้อในมืออิ่มสื่อถึงการดำเนินชีัวิตที่เข้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องทางโลกได้ตามปกติ แต่ก็ยังชอบเก็บตัว ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่ก็มีความสุขในความพอ

เส้นแขนงที่ออกจากเส้นชีวิตขึ้นไปทั้งที่ไม่เชื่อม(a-1, a-2 ,a-3) และเชื่อมกับเส้นวาสนา(a-4) คือจำนวนครั้งของความสำเร็จในชีวิตที่ได้รับ ชีวิตมีความสำเร็จจากการกระทำหรือการสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง เช่นการแข่งขัน  การสอบชิงทุน ถ้าเป็นักกีฬาก็ได้เหรียญทอง โดยเฉพาะตำแหน่ง a-4 คือตำแหน่งสำคัญมากเพราะความสำเร็จนั้นนั้นมาเชื่อมกับเส้นวาสนาคือหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิต แสดงถึงความสำรเ้ร็จจากครั้งนั้นส่งเสริมให้การดำเนินชีวิต และอาชีพมั่นคงตลอดไป เป็นความสำเร็จที่พึงพอใจและมีความสุข (เส้นวาสนายาวไปถึงเส้นใจ)

 

ต่อไปนี้คือบทความวิเคราะห์ลายมือ

 

เส้นหลักและเส้นรองในมือ ขวา

 

 

 

ภาพที่ 1

 

 

 

ภาพที่ 2

 

- เส้นชีวิต ในมือขวาภาพที่ 1( r-1) ยาวต่อเนื่องเส้นคมชัดสวยงาม  หมายถึงเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี  หน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตามีความต่อเนื่อง  มีเส้นเจริญรุ่งเรืองแยกขึ้น  (ภาพที่ 2 เส้นแขนงแยก a-1,a-2,a-3,a-4)จึงเป็นชีวิตที่มี

 

ความเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตำแหน่งที่มีเส้นแยกขึ้นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้น เช่นการได้รับความสำเร็จจาการศึกษา  การได้รับทุน  หากทำงานก็ๆได้เลื่อนตำแหน่ง หรือประสบความก้าวหน้าเจริญขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตเห็นเส้นเชื่อมจากเส้นชีวิตเข้าเส้นวาสนา (ภาพที่ 2 เส้น b-1)คือความสำเร็จความจากสิ่งที่กระทำส่งผลให้การดำเนินชีวิต อาชีพการงาน(เส้นวาสนา ภาพที่ 1 r-5) มีความมั่นคงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะเส้นวาสนายาวขึ้นไปสัมผัสเส้นใจ(ภาพที่ 1 r-3) หมายถึงเป็นที่พอใจหรือได้รับความสำเร็จจนเป็นที่พอใจ เป็นไปตามที่ใจหวังหรือตั้งใจไว้ (วาสนาถึงใจ)คือพอดี  หมายเหตุ ถ้าคนที่มีเส้นวาสนายาวพ้นเส้นใจขึ้นไปยิ่งมากก็ยิ่งเป็นคนที่ได้แล้วไม่รู้จักพอ ได้แล้วมีแล้วก็ยังรู้สึกว่าขาด(รวยแต่ไม่พอหรือไม่มีความสุขทางใจ) ตำแหน่งเส้น b-2 คือเส้นแขนงที่แยกจากเส้นวาสนาไปสัมผัสเส้นสมองสื่อถึงความโชคดีทางสมองหรือมีอาชีพการงานหรือการดำเนินชีวิตที่ต้องใช้สมองเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์  นักวิเคราะห์ นักเขียน... ฯ  .และก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะสมองกับโชคและการดำเนินชีวิตเชื่อมกันเข้าหากันอยู่อย่างต่อเนื่อง (สมองเป็นทรัพย์ สมองเป็นโชค)

 

ตำแหน่งเส้น r-4 (ภาพที่ 1) คือตำแหน่งเส้น Ambition Line  -เรียกว่าใฝ่ดี  ใฝ่สูงสำเร็จ  เป็นเส้นวิชาชีพและประสบการณ์  ใครมีเส้นนี้จะเป็นคนรักเรียน  รักความก้าวหน้า  ต้องการเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้นำในด้านใดด้านหนึ่ง(เป็นไปตามลักษณะมือและนิ้วมือ)  ตำแหน่งเส้น r-6 (ภาพที่ 1) คือเส้นอาทิตย์หรือเรียกอีกอย่างว่าเส้นสำคัญ  แม้จะไม่เด่นมาก(ไม่ใช่คนอยากเด่นอยากดัง) แต่ก็มีโอกาสได้รับความสำคัญและความสำเร็จได้มาก เนื่องจากมีเส้นอาทิตย์ขนานกันในระยะใกล้ ๆ กัน 1 คู่  และมีอีกเส้นหนึ่งที่เกิดห่างออก  คือได้รับความสำเร็จบางอย่างก็เป็นเรื่องของผลงานหรือผลพลอยได้ที่นอกเหนือไปจากค่าตอบแทน  แต่ก็มีเส้นที่ตัดเส้นอาทิตย์อยู่ 1 ตำแหน่งว่าด้วยเรื่องเสียคือระวังข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดจากการมีชีวิตคู่  และความผิดพลาดเสียหายจากการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รอบคอบ(อันนี้ต้องดูแยกเป็นช่วงเดือนเพื่อให้ระมัดระวังได้ถูกช่วงถูกเวลาของแต่ละมือแต่ละคนไป)

 

 

 

ภาพที่ 3

 

ตำแหน่งเส้น c-1  (ภาพที่ 3) มีเส้นเร่ร่อน(บางครูอาจารย์เรียกอย่างนี้)หรือเส้นเดินทางไกล(ต่างประเทศ) เข้ามาเชื่อมกับเส้นชีวิต  หมายถึงชีวิตต้องมีเหตุอันต้องย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยจากสถานที่เกิดไปอยู่ที่อื่น ประเทศอื่นๆ เป็นเวลานานไม่ใช่เป็นการไปกลับธรรมดา(ถ้าเส้นเดินทางธรรมดาทั่วไปจากมาจากเนินจันทร์)  และการไปก็จะเกี่ยวด้วยอาชีพการงานหรือมีเหตุใด ๆ ให้ต้องย้ายต้องเดินทางไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิด  จะสังเกตเห็นการเชื่อมต่อเข้ากับเส้นชีวิตที่ชัดเจน หมายถึงหากจะใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นที่ไปอยู่หรือต่างประเทศก็มีโอกาสทำได้ เส้น c-3  ก็มีความหมายคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าเป็นลักษณะของการไป ๆ มา ๆ สังเกตว่าเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนา หมายถึงการเดินทางต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพการงาน และเส้นนี้ยังมีความหมายถึงเงินสดหรือการได้ทรัพย์สินเงินทองมากจากการเดินทางหรือการประกอบอาชีพการงานในต่างประเทศ

 

ตำแหน่งเส้น d-1  (ภาพที่ 3) คือเส้นวาสนาในมือขวาที่มีความยาวต่อเนื่องไปถึงเส้นใจ (d-2)  วาสนาเส้นนี้คือวาสนาที่เหนื่อยคือวิ่งขึ้นไปแนวเสาร์(เนินใต้นิ้วกลาง)ในลักษณะที่เรียกได้ว่าแนวตั้งคือเหมือนขึ้นที่สูงในลักษณะที่ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างมาก  แต่ก็สามารถไปถึงเป้าหมาย(วาสนาถึงใจคือเป็นที่พอใจ หรือเป็นไปตามที่ใจตั้งหวังไว้) สังเกตว่าเส้นไม่ไปต่อหรือไม่มีเส้นเกิดใหม่หลังจากนั้นหมายถึงพออายุได้ครบ 45 -46 ปี ทุกอย่างก็เป็นอันเพียงพอ คือไม่มีความต้องการทางวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทองอะไรเพิ่มเติมจากที่มีอยู่หรือเป็นอยู่(ที่ได้มาอาจมากพอหรือเป็นที่พอใจแล้ว) การดำเนินชีวิตต่อไปก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ทางสังคม  คือไม่ได้หวังร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทอง คืออะไรที่ได้ก็เป็นไปตามที่ควรมีควรได้  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ในทางวัตถุเหมือนนักธุรกิจที่ทำเพื่อได้มากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ทางกำไร  เส้น d-3 เส้น ที่ลากออกจากเส้นชีวิตและเชื่อมกับเส้นวาสนาเป็นรูปตัว V คือตำแหน่งที่แสดงถึงชีวิตมีความเจริญหรือได้รับความสำเร็จจากอาชีพการงานช่วงอายุ 43-44 ปี (สัมพันธ์กับเส้นตำแหน่ง d-6)  ได้ทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง  ตำแหน่งเส้น d-4 เส้นนี้สำคัญมากเส้นวาสนามีเส้นเชื่อมกับเส้นสมองเป็นตัว V คือความโชคดีที่เกิดจากความรู้ความสามารถทางสมองคือความสำเร็จนี้เกิดจากการแข่งขัน การสอบต่าง ๆ  การได้รับทุน  หรือการได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญา(สมองให้คุณให้ผลสำเร็จ)  การได้เริ่มต้นจากผลของความรู้ความสามารถ   เส้นนี้จะแสดงผล 2 ครั้ง ครั้งแรกช่วงอายุประมาณ 25-26 ปี   และครั้งที่ 2 ช่วงอายุประมาณ 29-30 ปี ตำแหน่งเส้น d-5 ถือว่าเป็นเส้นมรดก หรือเส้นอุปถัมภ์ก็ได้  ถ้าตัดผ่านเส้นหัวใจเข้าไปเนินอาทิตย์(ใต้นิ้วนาง) จะถือว่าเป็นเส้นลาภลอย(ได้แบบไม่เหนื่อยหรือได้เปล่า)  เส้นนี้ไปสิ้นสุดเพียงใต้เส้นใจตำแหน่ง d-6 ซึ่งไปสัมพันธ์กับเส้น d-3 ดังที่ได้กล่าวแล้วคือได้รับผลสำเร็จจากอาชีพการงานทำให้ชีวิตมั่นคงและเป็นที่พอใจ  ตำแหน่งนี้เป็นการยืนยันได้ว่าช่วงอายุประมาณ 43- 44 ปี ได้แน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถเฉาะตัวแล้ว  โชคยังช่วยอีกคือมีเส้นอุปถัมภ์ คือได้รับการสนับสนุนหรือส่งให้ประสบผลสำเร็จได้บางทีก็เป็นเรื่องของโอกาสที่พอเหมาะและลงตัว  หรือบางทีอาจเป็นการให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

ตำแหน่งเส้น e-1  มีเส้นตัดเส้นสมองอยู่สองเส้น  อุปสรรคสมองคือต้องใช้สมองเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิต  มีศรัตรูสมองคือความเครียด หรือภาระทางสมองอยู่มากและมีอยู่เสมอ

 

 

 

ตำแหน่งเส้น v-1,v-2,v-3  คือตำแหน่ง ที่ได้รับความสำเร็จที่ได้ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ รวมถึงได้ทรัพย์สินเงินทองด้วย การได้มาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และทรัพย์สินเงินทองคือ ช่วงอายุประมา  50, 55 และ 60 ปี ตามลำดับ

 

เส้นหลักและเส้นรองในมือ ซ้าย

 

 

 

 ตำแหน่งเส้น 1-1  เส้นคุ้มครองเป็นเส้นจากเส้นดังกล่าวนี้หมายความรวมถึงการจากครอบครัว  หรือการแยกกันอยู่หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องจากครอบครัว   หากมีครอบครัว(แฟน คนรัก คู่ครอง) ช่วงก่อนอายุ 30 ก็หมายถึงการที่ต้องจากกันด้วยเหตุจำเป็น  แต่อย่างไรเส้นนี้หมายถึงชีวิตได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอะไรที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค  แต่ก็จะมีไปถึงเพียงอายุประมาณ 28 ปีจากนั้นก็ด้วยตัวเองเป็นสำคัญ

ตำแหน่งเส้น 1-2 เส้นหลักทรัพย์  สีที่แสดง ณ ปัจจุบันยังไม่แจ่มใส และก็ยังไม่เชื่อมต่อกับเส้นชีวิต  แสดงถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับทรัพย์ว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นว่าบ้าน ที่ดิน รถยนต์อะไรทำนองนี้ คือยังไม่มั่นคงหรืออาจรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อม ไม่มั่นคง หรืออาจมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้    อย่างไรก็ตามเส้นนี้มีแนวโน้มดีปัญหาดังกล่าวนี้จะแก้ไขได้และเป็นไปตามที่หวังไว้ในอนาคต

ตำแหน่งเส้น 2-1  เส้นวาสนาช่วยหรือเส้นอุปถัมภ์มีทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกเป็นการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรเช่นการได้รับทุน การได้รับโอกาส แต่เป็นการช่วยหรือสนับสนุนที่มีเงื่อนไข เส้นดังกล่าวนี้เป็นเส้นสนับสนุนเส้นสมองคือได้รับการสนับสนุนเรื่องงาน หรือโครงการใด ๆ ก็ตาม  การสนับสนุนก็เป็นไปในลักษณะที่มีเงื่อนไขบางอย่าง  หรือเป็นผลต่างตอบแทน  ส่วนเรื่องภายในตัวเองก็หมายถึงสมองได้รับการคุ้มครองหรือสนับสนุนคือมีความสำเร็จในการคิดการวางแผน หรืองานวิจัยใด ๆ ก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี

ตำแหน่งเส้น 3-1 เส้นใจมีลักษณะเป็นเกาะหรือเกิดซ้อนกัน สีไม่แจ่มใส  มี 2 เหตุที่เกี่ยวข้อง อันดับแรกคือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความรักต่อเพศตรงข้ามหรือการมีคู่ครองจะมีปัญหาในครั้งแรก หากมีชีวิตคู่อายุก่อน 30 ปีจะต้องเลิกราหย่าร้าง ด้วยความเห็นหรือทัศนคติที่แตกต่างกันมาก  อีกประการหนึ่งเจ้าของมือต้องระวังปัญหาทางสายตา หรือการมองเห็น

ตำแหน่งเส้น 4-1 เส้นเกียรติยศหรือเส้นชื่อเสียงมีเส้นสัมผัสเป็นลักษณะเหมือนตัว A หรือจะเป็นวีคว่ำ มีความหมายถึงการให้ การยกให้  การเสียสละหรือทำให้โดยไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทอง  หรือการยกทรัพย์สินให้ผู้อื่น  เช่นคนในครอบครัว  ญาติพี่น้อง  หรือแม้แต่การกุศลก็เป็นไปได้

ตำแหน่งเส้น 5-1 เส้นเกียรติยศ มาบรรจบกับเส้นแข่งขันแสดงถึงในช่วงอายุประมาณสัก 60 ปีจะได้รับความสำเร็จที่เป็นชัยชนะหรือการแข่งขันใด ๆ ก็ตาม  ได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศ


นี่คือจดหมายตอบรับจากท่าน ดร.ญี่ปุ่น

เรียน อ.ธนพงศ์

   ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ผมได้อ่านคำทำนายทั้งหมดแล้ว ละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตในอนาคตของผมอย่างมากทีเดียวครับ
ตามที่ได้เคยคุยกันในครั้งก่อนๆ ถ้าอาจารย์จะนำลายมือผมเผยแพร่ผ่านเวปไซต์เพื่อเป็นวิทยาทาน ผมก็ไม่ขัดข้องใด ๆ ขอให้อาจารย์ดำเนินการได้เลย
เพียงแต่ผมขอสงวนประวัติการศึกษาและส่วนตัวไว้ทั้งหมด ตลอดจนคำถามต่างๆ เพราะไม่สะดวกที่จะเปิดเผย
   แต่ในส่วนของการทำนายและหลักการวิเคราะห์ต่างๆ ผมอนุญาตให้เปิดเผยได้ทั้งหมดครับ
ขอให้กิจการงานต่างๆ ของอาจารย์ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จสมความปรารถนา
ผมจะติดตามผลงานของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ และถ้ามีโอกาสได้กลับไทยจะหาเวลาไปดูลายมือกับอาจารย์ที่สำนักครับ
    ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับ

ขอแสดงความนับถือ
ชื่อ --------------------


ในท้ายที่สุดนี้ ก็ขอขอบพระคุณท่าน ที่อนุญาตให้วิเคราะห์ลายมือเพื่อเป็นวิยาทาน เป็นวิชาความรู้ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใคร ๆ อีกหลายคน  ด้วย บุญกุศลวิทยาทาน ที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประการเทอญ.

 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

14 ส.ค.2555


ดูลายมือ ดร.อีกท่านหนึ่งเรียนที่สหรับอเมริกา

ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)

 ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก คลิกอ่่านเพิ่มเติม


คลิกอ่าน ลายมือนายแพทย์ ลายมือแพทย์หญิง