การผ่าตัดเปลี่ยนลายมือ

คนญี่ปุ่นฮิตศัลยกรรมกรีดเส้นลายมือใหม่ เปลี่ยนชีวิต

เรื่องเล่าเช้านี้      23 กรกEาคม 2556

 
ข่าวแพร่สะพัดกันมากว่า คนญี่ปุ่นฮิตศัลยกรรมกรีดเส้นลายมือใหม่ เปลี่ยนชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมว่า ญี่ปุ่นกำลังหันมานิยมแฟชั่นใหม่เพื่อหวังเปลี่ยน โชคชะตาชีวิต ด้วยการศัลยกรรมเส้นลายมือ หลังจากที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นต่างเชื่อถือในเรื่องดวงผ่านลายมืออย่างกว้างขวาง


 จากข่าวการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงลายมือดังกล่าวนี้ ผมได้รับคำถามจากหลาย ๆ ท่านที่ไปดูลายมือแบบพบกัน  ว่าถ้าผ่าตัดเปลี่ยนลายมือแล้วผลตอบรับจะเปลี่ยนไปในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของลายมือหรือไม่  ผมก็ตอบไปตามหลักการที่ควรจะเป็นว่าใดๆ ในโลกนี่้การเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงก็มี 2 ลักษณะคือที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ก็เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์


 

สักเส้นลายมือ เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือแล้วดีจริง (จริงหรือ?)

 

คลิปแนะนำการเปลี่ยนแปลงลายมือ เลเซอร์เปลี่ยนลายมือ(เพื่อการศึกษา โปรดใช้ วิจารณญาณ )

แนะนำการเปลี่ยนเส้นลายมือ 3 คลิป

    

 


 


 ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต

การเปลี่ยนแปลงลายมือได้ด้วยตัวเอง (ไม่ต้องผ่าตัด)

คลิกอ่าน คู่มือเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยตัวเอง

 


       ลายมือในอุดมคติที่มีความสมบูรณ์พร้อม 3 เส้นลายมือแห่งความสำเร็จ(เส้นที่ควรมีหรือเพิ่มเติมถ้าไม่มีอยู่เดิม)  มาดูกรณีตัวอย่างลายมือจริง

 สามเส้นหลักที่กล่าวถึงก็คือ 1.เส้นวาสนา(มาจากเนินจันทร์) 2.เส้นอาทิตย์ 3.เส้นพุธ  ถ้า 3 เส้นนี้ยาวได้มาตรฐาน มีความคมชัดสวยงาม สีสดใส ไม่แตก ไม่ขาด  ไม่เป็นเกาะ ประกอบกับเนินในมือได้มาตรฐาน(คลิกดูเนินในมือที่ดี-เสีย)  เส้นหลักมีความสมบูรณ์ ก็รับรองได้ว่าเจ้าของมือดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้อย่างแน่นอน

ภาพที่ 1

มือซ้าย เส้นวาสนาอุปถัมภ์-เส้นวาสนาช่วย(เริ่มจากเนินจันทร์)

ภาพที่ 2

มือขวา เส้นอาทิตย์เด่นดีมาก  เส้นพุธเด่นดีมาก

ขอ ขอบพระคุณท่านเจ้าของมือที่อนุญาตให้ใช้ลายมือนี้เป็นต้นแบบเพื่อการศึกษา และเผยแพร่เป็นวิทยาทาน(ท่านประกอบธุรกิจ 6 อย่าง ที่ประเทศเยอรมันนี -ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อจริง)

ผม ได้รับโทรศัพท์..เป็นเสียงผู้หญิงท่านบอกว่าโทรมาจากเยอรมัน  และขอบคุณที่ผมพยากรณ์ส่งคลิปพยากรณ์และตารางพยากรณ์ทั้งแบบรายเดือนและรายปีไปให้ หลังจากสอบถามทักทายแนะนำตัวแล้ว..ท่านกล่าวว่าลายมือบอกอะไรได้ขนาดนั้น เชียวหรือที่ผมพยากรณ์ไปท่านว่าตรง 90-95  %  ผมก็ขอบคุณท่านไปและเรียนให้ท่านเจ้าของมือทราบว่าถ้าเส้นลายมือชัดเจนหรือ เส้นใดๆ ที่ปรากฏอยู่มันชัดเจนในมือก็จะได้รับผลพยากรณ์ที่ชัดเจนตามนั้น เพราะลายมือก็คือแผนที่ที่บอกตำแหน่งความเป็นมาและความเป็นไปของชีวิตของแต่ละ คน.....ท่านเล่าประวัติทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จเสียยาวนาน อันที่จริงผมก็จำได้ในเรื่องหลัก ๆ พอสังเขป ก็เลยขอให้ท่านได้สรุปย่อๆ เป็นการเขียนส่งทางอีเมลล์ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยท่านก็ยินดี และ ที่สำคัญท่านอนุญาตให้นำลายมือไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ได้ เพราะท่านเห็นว่ามันน่าทึ่งมากและควรจะได้อนุรักษ์และให้คนรุ่นหลัง ๆ เรียนรู้ศึกษาศาตร์ความรู้ นี้ไว้  ขออนุญาตนำเรื่องที่ท่านได้บอกเล่ามากล่าวเพียงย่อ ๆ ว่าท่านเกิดมาจากครอบครัว ที่ยากจนในชนบทและมีชีวิตที่ยากลำบากมาก แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาหรือยอมจำนนต่อคำว่าบุญวาสนา  พยายามดิ้นรนขนขวยต่อสู้ทุกวิถีทาง จนกระทั่งมีวันนี้ วันที่มีที่ยืนในสังคมที่พร้อมไปด้วยความสำเร็จ  ความมั่นคง ครบด้าน 

  ผมมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างนี้นี้นะครับ คนเราจะรวยหรือจน สำเร็จมากน้อยดูได้จากลายมือก็จริงอยู่  แต่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า  แม้ลายมือจะบอกว่ารวยหรือประสบผลสำเร็จได้  หากเจ้าของมือดูดายไม่นำพาขนขวยความร่ำรวยหรือสำเร็จก็ไม่เป็นไปตามลายมือหรืออาจเป็นไปได้แต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร  ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ลายมือบอกว่าจะประสบผลสำเร็จและร่ำรวยเช่นมือนี้  เจ้าของมือไม่ได้นั่งรอหรือเฝ้ารอแต่เร่งลงมือทำอะไรที่เป็นรูปธรรม และมีความมานะพยายามตามหลักธรรมของความสำเร็จคืออิทธิบาท 4 และหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 รวมถึงหลักธรรมของหัวใจเศรษฐี  เขาจึงมีวันนี้ได้โดยดุษฎี

การวิเคราะห์พอสังเขป มาดูว่าอะไรคือความสำเร็จจากเส้นในลายมือนี้

มือซ้าย คือเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์ (3-1)ถือเป็นเส้นวาสนาในอุดมคติคือเป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์หรือวาสนาช่วย เส้นคมชัดสวยงามยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินเสาร์(3-2)ที่ได้มาตรฐาน(อ่านเพิ่มเติมความหมายของเนิน) และมีแยกเป็น V ถึง 2 ตำแหน่ง (Vคือ Victory = ชัยชนะ การเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้)

มือขวา มีเส้นลายมือในอุดมคติอีก 2 เส้นคืเส้นอาทิตย์กับเส้นพุธ กล่าวคือ เส้นอาทิตย์เกิดจากตำแหน่งกลางมือพื้นที่ราบอังคารสูง-เนินปัตตานิ (1-1) เส้นสดในคมชัดยาวต่อเนื่องผ่านบริเวณพื้นที่เนินลับ เนินญาณ เข้าถึงเนินอาทิตย์-เนินสำคัญ (1-2) ที่ได้มาตรฐาน  เส้นดังกล่าวนี้เจ้าของมือจะได้รับอิทธิพลด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมถึงเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่ได้รับโอกาสหรือเครดิต่างๆ ที่สำคัญคือเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จตามที่หวังหรือตั้งใจไว้ ทั้งความสำเร็จที่เป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง   อนึ่ง ในมือนี้มีเส้นพุธ ที่เด่นมาก ตำแหน่งเกิดจากเส้นชีวิน (2-1) มีความคมชัดยาวต่อเนื่องขึ้นถึงเนินพุธโดยสัมผัสเส้นใจใต้เนินพุธ(2-2) หมายถึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาก เป็นผู้ที่มีพลังกาย พลังสมองขอบเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ธุรกิจการงานต่างๆ จึงมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงดี

ตัวอย่างลายมือที่คล้ายกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ