คลิปเรียนลายมือด้วยตัวเอง

 

คลิปเรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง

ประกอบการเรียนลายมือได้ด้วยตัวอง

แนะนำหลักสูตรเรียนลายมือที่สมบูรณ์ที่สุด


 

 

ชุดสือการเรียนลายมือด้วยตัวเอง 1,200 บาท 

จำหน่ายเป็นชุดประกอบด้วย

1.หนังสือ"แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ

2.CD ต้นฉบับหนังสือพร้อมภาพลายมือจริงประกอบ

3..DVD-ประกอบตามบทเรียนในหนังสือ

4.DVD-การเรียนการสอนในห้องเรียน 7 ครั้ง

พิเศษ จำนวนจำกัด เพียง 1,200 บาท

(ฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คลิก ดูรายละเอียดการโอนเงินสั่งซื้อ


 

แนะนำเรียนลายมือ โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล 

  เรียนรู้อย่างตั้งใจ ท่านจะดูลายมือได้อย่างมืออาชีพ

หรือเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น เสริมอาชีพการงาน

 

เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง

 

 

 

 

ชุดสื่อกาเรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง  ประกอบด้วย

ชุดสือการเรียนลายมือด้วยตัวเอง

1.ชุดหนังสือเรียนลายมือ  2.ซีดี(ต้นฉบับหนังสือพร้อมภาพลายมือตัวอย่าง)

3.ดีวีดี ประกอบการเรียนการสอนตามบทเรียนในหนังสือ

ชุดสือการเรียนลายมือด้วยตัวเอง

 

4.ดีวีดี บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน 21 ช.ม.

   พิเศษ ให้ภาพลายมือตัวอย่างเพิ่มเติม

     3.1.ลายมือเศรษฐีร่ำรวย 100 ล้าน  (7 ชุดตัวอย่าง)

     3.2.ลายมือต้องห้ามประกอบกิจการ-ลงทุนแล้วเสียหาย-ขาดทุน (19 ชุดตัวอย่าง)

     3.3.ตัวอย่างลายมือที่ดี และตัวอย่างลายมือที่ขาดโอกาส  (อีกจำนวนมาก) เพื่อใช้ประกอบเป็นกรณีศึกษา


 ตัวอย่างคลิปการเรียนการสอนจริงในห้อง  ตัดมาให้ดูเป็นตัวอย่าง

เพียง 2 คลิปของแต่ละครั้งในการเรียนการสอน จากจำนวน 7 ครั้ง(คลิปเต็มมีจำนวน 9-11 คลิป)

เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 1 (1/2), (2/2)  


 เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 2 (1/2),(2/2)  


 เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 3 (1/2),(2/2) 


 

รียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 4 (1/2),(2/2)  


 

 เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 5 (1/2),(2/2)  


 

 เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 6 (1/2),(2/2)  


 

เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง ครั้งที่ 7 (1/2),(2/2)