รักแท้ คืออะไร ..?? ลายมือบอกรักแท้


รักแท้คืออะไร มีจริงหรือไม่ ..ลองอ่านบทนี้ให้จบแล้วจะได้คำตอบ  

  รื่องของความรักเป็น เรื่องของคนสองคนระหว่างหญิงกับชายก็จริง แต่หากมองลึกเข้าไปถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นว่ามันมีมากมายหลาย องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้อง ความรักบางคู่อาจเกี่ยวข้องกับคนหลาย ๆ คนมาก ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การแต่งงานหรือการครองคู่รักให้ยืนยาวดังสุภาษิตไทยที่ว่าถือไม้เท้ายอด ทองกระบองยอดเพชร นั้นยิ่งยากกว่า โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนี้เรื่องการครองรักครองเรือนเป็นเรื่องเปราะบางมาก หากไม่มองลึกลงไปเพื่อเข้าใจหรือรู้เท่าทันแล้วบางครั้งบางคู่รักก็จากกัน อย่างน่าเสียใจ ซ้ำร้ายหากมีลูกด้วยกันแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นกับเด็กไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้   
     ไม่เคยมีใครบอกกล่าวหรือมีตำราเรียนสอนว่า การที่จะเลือกคู่ครองนั้นควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง หรืออาจมีแต่ก็คงไม่มีใครเข้าใจได้ในเบื้องต้น เพราะความรักเป็นเรื่องของอารมณ์  และอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีเหตุผลประกอบอยู่แล้ว   แต่ถ้าใครก็ตามสามารถเลือกคู่ครองด้วยเหตุผล  หรือบังเอิญว่าที่เลือกมาแล้วหรือแต่งงานกินอยู่ด้วยกันแล้ว ก็ลองมามองเหตุผลประกอบเอาตอนนี้ว่ามีครบ 5 องค์ประกอบที่จะกล่าวต่อ ไปนี้หรือไม่  หากครบทั้งหมด หรือมีองค์ประกอบมากเท่าใด ก็ประกันได้ว่ามีโอกาสที่จะครองรักกันยาวนานตลอดไปได้  แต่หากมีไม่ครบองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น บางอย่างบางองค์ประกอบก็สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้  ที่สำคัญที่สุดคือคนทั้งสองต้องมีความรักต่อกัน....ไว้ใจ..และให้เกียรติกัน

5 องค์ประกอบที่ควรจะมี กับชีวิตคู่หรือการครองรักที่ยืนยาว....

ลายมือบอกความรัก 

 

 

1.ความรัก

เป็น เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน และจำเป็นเหลือเกินว่าต้องมีความรักระหว่างกัน  จะรักกันด้วยใด ๆ ก็ตาม เป็นต้นว่า เขาเป็นคนเก่ง  เขาเป็นคนหน้าตาในสเป็ค  เขาเป็นคนน่ารัก เขาเป็นคนดี หรือ..........หรือเหตุไม่ได้เพราะรักคืออารมณ์ .... สรุปว่ารักกัน  ไม่ได้พบเจอกันก็คิดถึงกัน  ห่วงหาอาทรกันและกัน อยากเห็นหน้า อยากพูดคุย อยากอยู่ใกล้ ๆ เพราะรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขสบายใจ  เหล่านี้คือความรักที่จะเป็นจุดเริ่มให้คนสองคนเริ่มมีกิจกรรม ตั้งแต่ไปทานข้าวด้วยกัน ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงด้วยกัน..  เป็นประตูหรือด่านแรกที่คนทั้งสองจะได้รู้จักและเรียนรู้กันและกันและ พัฒนาการขึ้นไปเป็นลำดับ...

 ลายมือบอกนิสัยได้2.นิสัย เรื่อง นี้จะเริ่มมองเห็นเมื่อคบกันนาน ๆ นิสัยหรือสันดานเดิมหรือจริตของแต่ละคนส่วนที่ดีก็มีมาก ส่วนที่ไม่ดีจะไม่ค่อยได้เห็นในช่วงเวลาที่รักกันใหม่ ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนสองคนจะต้องเรียนรู้นิสัยกันและกัน  และต้องมีเวลาคบกันนานพอไม่เช่นนั้น  หากเราคบหาเรียนรู้หรือรู้จักนิสัยกันน้อยไป วันหนึ่งที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันนิสัย ที่เรารับไม่ได้เลยจะเริ่มแสดงออกมาทีละเล็กละน้อย มากขึ้น จนรับไม่ไหว หรือทนไม่ได้  จะเกิดอะไรขึ้น  อยู่ก็ต้องจำฝืนจำทน ไม่อยู่หรือเลิกราก็มีปัญหา......
ลายมือบอกได้ถึงไอคิว3.การศึกษา 

หรือ ความรู้ หรือองค์ความรู้  ข้อนี้เป็นข้อที่อยู่ระหว่างกลางของ 5 ข้อ และจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้  เพราะการศึกษาหรือความรู้  จะทำให้คนเรารู้และเข้าใจอะไรต่อมิอะไรที่ควรทำไม่ควรทำ รู้เรื่องภายในของตัวเอง เช่นกาย วาจา ใจ รู้เรื่องภายนอกที่เป็นศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ... คำว่าความรู้ไม่อาจหมายถึงความรู้ในตำราเพียงอย่างเดียว มิได้หมายถึงจบปริญญาตรี โท เอกเท่านั้น   แต่รวมความถึงความรู้หลาย ๆ  มิติในการดำเนินชีวิต รู้ความเป็นไปของโลกและจักรวาล  หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งคือการรู้เท่าทัน หรือความเข้าใจความเป็นไปของโลกาภิวัฒน์ของสังคมโลก  รู้เรื่องการกิน การอยู่  การเมือง การ.... ฯลฯ   และสองคนนี้ต้องมีความรู้หรือองค์ความรู้ที่เท่าเทียมใกล้เคียงกันหรืออยู่ ในกรอบหรือแนวคิดแบบเดียวกัน   ไม่เช่นนั้นจะสื่อสารกันลำบาก คิดคนละแบบ มองปัญหาหรือวิธีแก้ไขที่ขัดแย้งกัน  ซึ่งจะเห็นตัวอย่างจากสังคมไทยปัจจุบันที่ต่างทัศนะ ต่างความคิดกัน และไม่ยอมรับกันและกัน เพราะเรื่องความรู้ หรือการรับรู้ข้อมูลคนละอย่าง ประกอบกับไม่มีความรู้ในการที่จะวิเคราะห์หาเหตุผลว่าอะไรจิรง หรือไม่จริง  ทำให้คนในครอบครัวเดียวกันต้องเกิดปัญหากันอย่างน่าเสียใจ

  ลายมือสือถึงความเป็นครอบครัว4.ครอบครัว สำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 3 ข้อที่กล่าวมา  โดยเฉพาะสังคมไทย  ที่ยังมีชนชั้นภายในใจ ยังแบ่งแยกกันด้วยวัตถุ ทรัพย์สินเงินทอง  ยศศักดิ์ต่าง ๆ   ไม่มีใครหรอกที่แยกออกจากความเป็นครอบครัวของตัวเองและฝ่ายตรงข้ามได้เด็ด ขาด  ญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายต้องมีความจำเป็นที่จะต้องได้พบได้ปฏิสัมพันธ์กัน จะด้วยเรื่องเกี่ยวกับประเพณี หรือการเกิดการตายต่าง ๆ   หากสังคมของครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันมาก ก็จะไม่สามารถเข้ากันได้อย่างราบรื่น  การกระทำหรือไม่กระทำบางอย่าง อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ หรือเข้าใจผิดได้ในเจตนาที่ไม่ถูกต้องตรงกันได้
ลายมือสื่อถึงความเชื่อ5.ศาสนา

(ความ ชื่อ ประเพณี  )   ต่างศาสนาก็หนักกว่า  เพราะความคิดความเชื่อจะต่างกันออกอย่างชัดเจน เพราะศาสนาเป็นที่มาของความเชื่อและประเพณี   แม้แต่ประเทศไทยเองจะเห็นว่าคนภาคใต้กับคนภาคเหนือซึ่งมีความเชื่อ มีประเพณี การดำเนินชิตที่แตกต่างกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทั้งสองจะปรับตัวเข้าหากันได้ลำบาก  เพราะความคิดความเชื่อส่วนหนึ่งมีอิทธิพลมาจากเรื่องศาสนาและขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้คนใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่กำเนิด จนกระทั้งสุดท้ายคือพิธีฌาปนกิจศพ ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา

 
        ครับ สรุปว่า  ใครมี องค์ประกอบมากว่า 3 ข้อ แม้จะรักกันอย่างไรก็อยู่กันลำบากแล้วยังมีความเสี่ยงมากที่จะเลิกรากัน   แต่ถ้าใครมีครบทั้ง 5 ข้อ ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่เลิกรากัน เพราะยังมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกที่เรียกว่ามือที่ 3  หรือมีปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ถึงอย่างไรการมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ก็ถือว่ามีความเสียงน้อยที่สุด  ซึ่งถ้าหากว่ามีครบทั้ง 5 ข้อแล้วยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องมาดูกันเรื่องดวงดูลายมือกันละครับว่า เพราะอะไร  จะแก้ไขกันอย่างไร แก้ได้หรือไม่

 หนทางพิสูจน์ม้า  กาลเวลาพิสูจน์คน

ไม่ ว่าจะเิกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่  สองคนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา และเ้ป้าหมายสุงสุดของคนทั้งสองคือเราจะยังรักกันและอยู่ด้วยกันตลอดไป

นั่นคือคำตอบของคำว่า " รักแท้ "


    

หากเมื่อแต่งกันแล้ว หรือใ้ช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้ว 

ยังมีข้อประพฤปฏิบัติเปรียบเหมืนอนรัฐธรรมนูณในอาณาจักรแห่งการครองรักยืน ยาว และยืนยงนี้ อีก 5 ประการ  หรือ 5 .ย. ในการครองรักยืนยง โปรดติดตาม

 

  5 ย. ครองรักยืนยง


ลายมือเส้นสมรส

1.ยกย่อง  2.ยืดหยุ่น  3.ยินยอม  4.แยกแยะ  5.ยืนยัน

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม


 

ลายมือรักกันยาวนาน

ลายมือสื่อถึงรักแท้หรือรักในอุดมคติ

 

ลายมือรักในอุดมคติ

ตัวอย่างลายมือ รักแท้ หรือ หย่าร้างเลิกรา 

คลิกที่นี่แล้วจะได้รู้ความจริงบางอย่าง