ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 1

เส้นหลัก (a,b,c) แตก เป็นเกาะและรูปโซ่ทั้งสองมือ (คลิกอ่านเพิ่มเติม เส้นหลักในมือ)โดย เฉพาะเส้นชีวิต a ก็หยุดทั้งสองมือ (การดำเนินชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมาก) ตำแหน่งเส้นวาสนา d ก็เป็นเกาะโซ่ตลอดเส้น(ปัญหาเรื่องงานเรื่องเงิน) ตำแหน่ง e เนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์เสียมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงความรักและการเงิน


          วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 ก่อนปีใหม่เพียง 2 วัน  ประเทศไทยอยากก้าวข้ามปี 2554 โดยเฉพาะคนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสิ้นปี  เป็นปีมหาอุทกภัยที่มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมมากที่สุดและเสียหายมากที่สุดใน ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

ภาพข่าว-หนึ่งในผู้ประสบอุทกภัย

 

       วันนี้ผมรับจองดูลายมือเต็มตามกำหนดตามปกติคือ ไม่เกิน 6 คนหรือย่างมากสุดก็ 7 คน  ส่วนที่มากว่านี้ก็ต้องข้ามไปอีกในวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสบดีถัดไป แต่งวดวันพฤหัส ฯ นี้ มีความพิเศษก็ตรงที่มีคนหนึ่งโทรมาจองล่วงหน้า โดยแจ้งจำนวนว่ามีผู้มาร่วมทีม ทั้งหมดจำนวน 5 คน และผมมาทราบในภายหลังว่า 1 ใน 5 นี้มีคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จ (ถ้าสำเร็จคงไม่ได้มาดูลายมือ) ยืนยันว่าฆ่าตัวตาย เพราะยิงตัวเองและยิงที่ตัว(ไม่ได้ยิงหัว)  กระสุนเฉียดหัวใจทะลุออกหลัง  แพทย์รักษาชีวิตไว้ได้ทัน

    ผมจำได้แม่นยำว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ 38 ปี มาดูลายมือเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มนี้  ผมเห็นความผิดปกติในมือหลายตำแหน่งและก็เห็นปัญหาในการดำเนินชีวิตเขามีมาก ทั้งฐานเดิม(มือซ้ายก็มีปัญหา) การกระทำของตัวเอง (มือขวา)ก็ยิ่งเพิ่มปัญหา  เส้นหลัก ๆ สำคัญในมือบอกถึงปัญหาให้เห็นอย่างเด่นชัด  ปัญหาคนเราจะมีอะไรหนักหนาไปกว่าเรื่องความรัก(ครอบครัว)  หน้าที่การงาน(การเงิน) เพราะสองปัญหาหลักนี้ทำให้คนเจ็บป่วยทางจิตไปโดยอัตโนมัติ  เมื่อเห็นในมือเป็นเช่นนั้นผมดูมือไปแบบค่อยเป็นค่อยไป ระมัดระวังในคำพูดที่จะกระทบจิตใจเขา  บอกถึงเหตุถึงผลที่มันเกิดขึ้น ให้เขาใจเย็นค่อย ๆ แก้ปัญหาไป  ในที่สุดชีวิตของเขาจะเข้าสู่ความสำเร็จได้ (คนเราเมื่อถึงที่สุดแล้วไม่ว่าเรื่องใด ๆ  มันก็ไม่มีอะไรจะแย่กว่านี้ได้อีก  มันต้องดีขึ้น และในมือเขาก็บอกว่าหลังอายุ 45 ปีไปแล้วการเงินและสภาพโดยรวมจะดีขึ้น ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลาย จงตั้งสติและรอบคอบในการดำนเนินชีวิต) เรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบเรื่องส่วนตัวและประวัติใด ๆ เขามาก่อน  แต่ก็ได้ดูลายมือพร้อมให้คำแนะนำไปอย่างนั้นจริง  มารู้ทีหลังก็ตอนที่เขาขอตัวกลับไปก่อน คนสุดท้่ายที่ดูลายมือกับผมมาแอบถามผมว่าแนะนำอะไรเขาไป ...ผมก็ตอบไปแต่เพียงว่าได้แนะนำให้เขาใจเย็นรอบคอบทุกอย่างจะดีขึ้น และคนสุดท้ายนี้แหละที่พูดให้ผมฟังว่า ผมแนะนำเขาไปยังกะรู้้ว่าเขาเคยฆ่าตัวตายมาแล้วยังงั้นหละ  ผมบอกไม่ทราบขนาดนั้นหรอก  รู้แต่ว่าลายมือแบบนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่้นหรือบุคคลอื่นก็เป็นไปได้

   มี ตำแหน่งไหนในลายมือบอกได้บ้างว่าคนเราเป็นลายมือฆ่าตัวตาย หรือลายมือคิดจะฆ่าตัวตาย ลายมือบอกได้หรือไม่ว่าคนนี้จะฆ่าตัวตาย  เรามาเริ่มต้นดูลายมือกันเลยนะครับ

แต่ก่อนอื่นเรามาดูหรือมาทำความเข้าใจกับหลักจิตวิทยาว่าด้วยการฆ่าตัวตาย (ตอนนั้นปี พ.ศ.2540 เศรษฐกิจประเทศไทยล่ม ฟองสบู่แตก  คนล้มละลายและฆ่าตัวตายก็มากราย) ตอนช่วงเวลานั้นผมได้ฟังและจำได้บ้างพอสังเขป จากเคยอ่านหนังสือเจอหรือฟังนักจิตวิทยาผู้รู้เล่ามาก็ไม่แน่ใจนัก แต่ก็พอจำหลัก ๆ ได้ว่าคนเราจะฆ่าตัวตายได้นั้นต้องมีมูลเหตุหลัก ๆ และหนัก ๆ อยู่ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง และ 4 เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หรือ 3 ใน 4 เป็นอย่างน้อยจึงถือได้ว่ามีเหตุอันควรฆ่าตัวตาย(ที่จริงไม่ มีเหตุใดที่ควรฆ่าตัวตาย เพราะการฆ่าตัวตายคือบาปที่สุดในแง่ของหลักธรรมะ- ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายไปอีก ๕๐๐ ชาติ) คนเราจะฆ่าตัวได้นั้นก็คงเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมด้วยเพราะขาดพร่องหรือจำ เป็นด้วยเหตุดังนี้

    1.ไม่มีที่อยู่อาศัย  2. ไม่มีงานทำ  3. ไม่มีเพื่อน  4. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หาย   ถ้ามาพิจารณาดูแบลึกเ้ข้าไปในมูลเหตุทั้ง 4 ข้อแล้ว  ข้อสุดท้ายว่าด้วยเรื่องเจ็บป่วย ฯ น่าจะเป็นเหตุที่หนักสุดเพราะยังไงก็ต้องตาย  แนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลัก   แต่ข้อ 1,2 ,3 เป็นเรื่องภายนอกคือว่าด้วยวัตถุ ก็คงแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่ง  ดังที่พระท่านว่า  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  แก้ปัญหาด้วยปัญญาและอย่างมีสติทุกอย่างก็จะค่อย ๆ ผ่านไปและผ่านไปและดีขึ้นตามลำดับ  ธรรมชาติสอนให้คนเข้าใจ ไม่มีอะไรจะสำเร็จได้โดยฉับพลัน ต้นไม้หรือพืชล้มลุกไม่นานวันก็ออกดอกออกผลให้เก็บกินได้  แต่ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องให้เวลาเขาเป็นปีหรือมากเป็นหลายปีจึงจะได้กินผลหรือใช้ ประโยชน์ได้  แต่คนที่มีปัญหามักขาดด้วยสติและปัญญามักไม่เข้าใจและหาทางออกแบบเป็นทางลัด เช่นการฆ่าตัวตาย เพราะทุกอย่างจะได้จบ  นั่นเป็นไปตามมุมคิดหรือความคิดของคน ๆ นั้นในช่วงเวลาขณะปัจจุบันนั้น ๆ

 

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ภาพที่ 2

เล็บ มือเล็กแบบใบพาย เล็บมือเหมือนเล็บเด็กทารก จิตใจไม่มั่นคงมีความคิดและจินตนาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีจินตนาการที่สวยงามแบบเด็ก จิตใจอ่อนไหว

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 3

นิ้ว กลางเอียงไปทางนิ้วนาง และนิ้วชี้เอียงเข้าหานิ้วกลาง นิ้วทั้งหมดมีลักษณะเอียงไปเป็นกลุ่มการคิดการตัดสิ้นใจมักจะทุ่มเทหรือให้ น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรง

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 4

เส้น ชีวิตจะขาดไป แต่ก็มีเส้นสำรองเกิดขึ้นเป็นเส้นชีวิตเส้นที่ 2 หมายถึงการมีชีวิตที่สอง(ตายจากชีวิตที่ 1)หรือมีการเริ่มต้นชีิวิตใหม่ได้

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 4-1 (ขยายส่วนบนของฝ่ามือที่เกิดจากการกระทำของตัวเอง)

 

1.หัวแม่มือเทียบสัดส่วนกับนิ้วในมือทั้งหมดแล้วถือว่าใหญ่และเด่น เนื้อระหว่างข้อนิ้วเต็ม โดยเฉพาะข้อบนสุดเข้าข่ายนิ้วหัวแม่มือปุ้ม หัวแม่มือปุ้มเป็นคนที่มีนิสัยดื้อดึง(เมื่อโกรธจะควบคุมตัวเองไม่ได้)  มุทะลุดุดันเอาความคิดตัวเองหรือเอาแต่ใจตัวเองเป็นประจำ

 

2.เนินอังคารต่ำ (เนิืนดุดัน)นูนเด่นและสูงขึ้น มีสีจัด หรือเข้มกว่าเนินอื่น ๆ ในมือ  เป็นคนใจร้อนดุดัน กล้าลงมือทำในลักษณะที่รุนแรง  กับคนอื่นหรือกระทั่งตัวเอง (ถ้าเป็นนักมวยก็ประเภทไม่น๊อคเขาก็ถูกเขาน๊อค)

 

3.เส้นสมองกับเส้นใจเกิดห่างกันแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองสูง ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย  ตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็ว  สังเกตตรงตำแหน่งในวงกลมตรงเส้นสมองจะเห็นว่าเส้นสมองขาดช่วงไปหมายถึงการ ตัดสินใจหรือการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด(ขาดสติไปชั่วขณะ) แต่ยังดีว่าช่วงระหว่างเส้นที่เส้นสมองเส้นหลักขาดหายไปนั้น มีเส้นเล็ก ๆ เชื่อมไว้อีกชั้นหนึ่ง  ไม่เช่นนั้นก็คงไม่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ (การตัดสินใจผิดพลาดด้วยการด้วยขาดเหตุผลจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเข้าสู่สภาวะ ที่มีความกดดัน)

 

4.เส้นเสาร์เป็นเกาะโซ่ตลอดแนวเนินเสาร์ หมายถึงมีปัญหาเรื่องการงาน การเงินอยู่เสมอ  การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากเรื่องทรัพย์สินเงินทอง และความร้อนรน  (ในมือซ้าย ภาพที่ 1 ตำแหน่ง d เส้นวาสนาเกิดต่ำ เป็นเกาะตลอดเส้น)

 

5.เส้นอาทิตย์แตก เป็นเกาะตรงกลาง  และมีเส้นตัดขวางจำนวนมาก  มีปัญหาเรื่องการเงินและความรักเข้าเพิ่มเติมอีกหนึ่ง  มีเรื่องราวทำให้ชีวิตไม่แจ่มใส รวมถึงเรื่องชื่อเสียง (อาทิตย์คือความเด่นดัง ความสว่าง ความสำเร็จด้านความรัก ด้านชื่อเสียงเงินทอง)สังเกตเพิ่มเติมว่ามีเส้นลากจากช่องนิ้ว (ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย เรียกว่าเส้นเสียหาย) เส้นนี้เสียหายจากการให้กู้ยืม(ไม่ได้คืน)  หรือการยืม การค้ำประกัน (ต้องรับผิดชอบแทนหรือเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัว)

6.เส้นสมองตรงปลายเส้นถูกตัดและหยุดลงกะทันหัน (ดูเส้นสมองในมือภาพที่ 4) เป็นคนที่มีความเครียดเป็นศัตรูอยู่เสมอ

7.เส้นใจที่แตกเป็นเกาะเป็นโซ่ตลอดเส้นหมายถึงความรักมีปัญหา  ปัญหาว่าด้วยเรื่องชีวิตรักชีวิตคู่ทำให้จิตใจไม่สบายตลอดระยะเวลา (เส้นเป็นเกาะเป็นโซ่เป็นระยะทางยาว)

8.เส้นสมรส หรือการใช้ชีวิตคู่ล้ม  คือไม่ประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ มีปัญหาเรื่องความรัก เรื่องคู่ครอง

สรุป ว่าจากข้อ 1 -8 เข้าข่าย 4 หัวข้อที่ใครคนหนึ่งมีความยากลำบากอย่างหนักถึงกับต้องฆ่าตัวตายหรือไม่   การมีปัญหาเรื่องเงินมันก็เป็นปัญหาที่ยากลำบากมาในสังคมปัจจุบันนี้ (1.ไม่มีที่อยู่อาศัย  2. ไม่มีงานทำ  3. ไม่มีเพื่อน  4. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หาย)   ถึงแม้จะมีงานทำแต่เงินไม่พอหรือไม่มีเงินใช้มันก็คงลำบากเรื่องที่อยู่ อาศัย เพื่อนฝูงถึงจะมีแต่ก็คงไม่มีใครอยากคบหา  ยิ่งปัญหาเรื่องความรักซ้ำเติมเข้ามาอีกความเจ็บป่วยทางจิตใจก็ยิ่งมีมากซ้ำ เติมสถานการณ์

 

    การตัดสินใจแก้ปัญหาหรือแนวทางออกจากปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และหลายเหตุปัจจัยที่เจ้าของมือสะสมไว้ทั้งเหตุปัจจัย ภายนอกและเหตุปัจจัยภายในตัวเอง    ย้อนกลับไปดูมือตามหัวข้อ  หมายเลข 1หัวแม่มือ  หมายเลข 2 เนินอังคาร หมายเลข 3 เส้นสมอง (ลองกลับไปอ่านอีกรอบ) เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของมือนี้มาก เพราะเป็นนิสัยและพฤติกรรมประจำตัวที่เกิดขึ้นและสะสมมายาวนาน จึงมีผลหรือส่งผลให้เจ้าของมือตัดสินใจเลือกวิธีการและการแก้ปัญหาหรือ ทางออกของเจ้าของมือนี้   โชคดีทีเส้นสมองยังไม่ขาดตอน และเส้นชีวิตในมือขวามีเส้นเกิดใหม่มารองรับเส้นที่ขาด  ชีวิตจึงดำเนินต่อมาได้

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

17 มกราคม 2555


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาท