นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)


ลักษณะทางกายภาพ ส่วนมากจะอยู่ในมือเหลี่ยม  นิ้วมือจะตรงเป็น มีขนาดเท่ากันตั้งแต่โคนถึงปลายนิ้ว และปลายนิ้วก็จะดูตัดเกือบเป็นเส้นตรง หรือบางคนก็เป็นเส้นตรงสี่เหลี่ยมก็มีได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นมือที่เรียกได้ว่าเป็นมือสารพัดประโยชน์
 ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ ของนิ้วรูปสี่เหลี่ยม เป็นมือของนักปฏิบัติ ชอบทำตามคำสั่งมากกว่าที่จะคิดหรือสร้างสรรค์เอง เป็นคนมีเหตุมีผล ตรงไปตรงมา รักความสงบ ยึดมั่นในศาสนา ประเพณีและศีลธรรมอันดี  เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม  มองกาลไกล รักความยุติธรรม  มองประโยชน์และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเป็นที่ตั้ง  ทำงานได้สารพัด สมกับคำว่ามือสารพัดประโยชน์


นิ้วมือคนเราจำแนกออกได้เป็น 6 ประภท ศึกษาเรียนรู้นิ้วแต่ละแบบและความหมายหรือสาระที่ซ่อนอยู่ในนิ้วแบบต่าง ๆ นั้นอย่างละเอียด  แล้วท่านจะได้พบเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง คลิกอ่านได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

 1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

 2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

 3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

 4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

  6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)