Open menu

สมผุสในฝ่ามือ

 สมผุสแดง-สมผุสดำ คำว่าสมผุส คือจุดหรือขี้แมลงวันในภาษาพูดทั่วไป หมายถึงจุดสีดำ หรือสีแดง หรือสีใดๆ ก็ตามที่ผุดหรือปรากฏขึ้นในฝ่ามือและรวมถึงนิ้วมือด้วย 

สมผุสสีแดงให้คุณ ให้โชคลาภ สมผุสสีดำให้ทุกข์ให้โทษ จำไว้เป็นหลักการใหญ่ ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ที่ว่าสมผุสแดงจะให้โทษถ้าไปเบียดชิดเส้นหรืออยู่ในเส้น(ทับบนเส้น) ส่วนการให้คุณให้โทษก็ให้นำความหมายของเนินหรือความหมายของเส้นบวกเข้ากับความหมายของสมผุสดำหรือแดงดังที่กล่าวมาแล้ว อาจมีสมผุสสีน้ำตาลหรือออกไปทางขาวขุน แบบนั้นก็ไม่ให้โทษหรือให้คุณมากนักคือถ้าอยู่ตำแหน่งเป็นโทษก็ได้รับพอปานกลางไม่หนักหนามากหรือแก้ไขได้ แต่ถ้าให้คุณก็ได้รับพอสมควรเช่นถูกรางวัลแทนที่จะเป็นรางวัลใหญ่ ๆ ก็เป็นเพียงพอให้ได้ชื่นใจ
สมผุสในมือ
ตัวอย่างที่ 1 สมผุสดำอยู่บนเนินจันทร์ ให้นำความหมายของเนินจันทร์เข้ามาตั้งไว้ก่อนแล้วก็บวกสิ่งที่ไม่ดีเข้าไป เนินจันทร์ที่เป็นนามธรรมก็เกี่ยวกับความฝันความหวัง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเริ่มต้น การเกิดใหม่ ความเย็น ความอ่อนโยน การดูแลรักษาพยาบาล ความสุขความสบาย ส่วนที่เป็นรูปธรรมก็เกี่ยวน้ำ การเดินทาง การท่องเที่ยว การค้าขาย การติดต่อต่างประเทศ
ในมือนี้เจ้าของมือบอกว่าได้รับผลไม่ดีกับตัวเองคือเคยถูกน้ำร้อนลวกแต่เป็นน้าร้อนทั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวคว่ำลงมาราด ต้องรักษาตัวนานพอดูจากอาการพุพองของพิษน้ำร้อน
สมผุสในมือ
ตัวอย่างที่ 2 สมผุสดำอยู่บนเนินจันทร์ และเนินอังคารสูง เนินจันทร์ทราบความหมายไปแล้ว ให้เพิ่มเติมของเนินอังคารสูงคือการวางแผน การแข่งขัน กาตัดสินใจ การเสี่ยงโชค เป็นตำแหน่งการเกิดของเส้นมรดก ลาภลอย
มาดูผลกระทบจากสมผุสดำ 2 ตำแหน่งนี้จากเจ้าของมือน้องเขามาดูลายมือกับคุณแม่ เกี่ยวกับเนินจันทร์ผมสอบถามไปว่าเคยได้รับอุบัติเหตุทางน้ำหรือความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเกี่ยวกับน้ำหรือไม่ เขาตอบปฏิเสธทันที่ว่าไม่เคย แต่สักพักหนึ่งก็นึกขึ้นได้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กเคยจมน้ำแล้วพี่ชายเข้ามาช่วยก็จมน้ำไปด้วยกัน พอดีว่ามีคนเห็นเลยช่วยเหลือขึ้นมาได้ แต่ก็นอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการปวดบวม และเป็นที่น่าแปลกใจว่าพี่ชายที่มาด้วยกันมีตำแหน่งสมผุสดำเกิดบนเนินจันทร์เช่นกัน ส่วนตำแหน่งเนินอังคารสูงที่มีไฝดำเกิดขึ้นก็สอบถามน้องเขาไปว่าเคยรู้สึกไหมว่าเวลาจะทำอะไรแล้วหรือวางแผนอะไรไว้ก็มักจะไม่เป็นไปตามแผน แม้บางทีเป็นเรื่องง่าย ๆ หรือดูว่าได้แน่ ๆ แต่พอถึงเวลาแล้วกลับไม่ได้ตามนั้น ยิ่งเป็นการเสี่ยงโชคหรือการพนันก็มักเสียหายอย่างเดียวเลย อาจเป็นเพราะว่าน้องเขายังเด็กก็เลยไม่ค่อยได้ประสบการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ แต่มีเรื่องที่จำได้ขึ้นใจก็คือว่าเคยไม่อ่านหนังสือไปสอบวิชาหนึ่งอ่านแล้วรู้สึกไม่คุ้นข้อสอบเลยเหมือนไม่เคยได้เรียนมาประมาณนั้น ก็เลยสอบแบบเดา กาเครื่องหมาย เลือกคำตอบไปเกือบจะทุกข้อก็ว่าได้ ผลสอบปรากฏว่า สอบได้ 0 (ศูนย์) คะแนน คือเดาผิดหมดทุกข้อ อย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้  ทีนี้เรากลับมองต่างถ้าสมมุติว่าตำแหน่งทั้งสองนี้เป็นสมผุสแดง ตรงเนินจันทร์ก็มักจะโชคดี ได้อะไรแบบพิเศษ มีโอกาสดีในการที่จะได้เดินทางต่างประเทศ การเดินทาง การท่องเที่ยว หรือตรงตำแหน่งเนินอังคารสูงก็มักจะโชคดี มีลาภลอย หรือได้อะไรแบบเกินคาด(ฟลุ๊ค)อยู่บ่อย ๆ
สมผุสในมือ
ตัวอย่างที่ 3 สมผุสดำบนเนินอาทิตย์ ความหมายของเนินอาทิตย์ก็คือเกี่ยวกับความสำเร็จ ความสำคัญ ชื่อเสียง เงินทอง ความสุขทางใจ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความรักคู่ครอง มือนี้สังเกตว่าเส้นอาทิตย์มีเส้นตัดขวาง จุดดำทับเส้นที่ตัดเส้นอาทิตย์แสดงว่าเจ้าของมือมีเหตุของความเสียหายเกี่ยวกับความรักคู่ครองรวมถึงทรัพย์สินเงินทองที่ต้องเสียหายหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความรักด้วย แล้วจะสรุปว่าอย่างไร การฟ้องร้องหย่าร้างกันและก็มีเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหย่าร้าง หรืออาจทำธุรกิจร่วมกันแล้วต้องเลิกราหย่าร้างด้วยเหตุผลทางธุรกิจ