Open menu

เปลี่ยนลายมือด้วยตัวเองได้หรือไม่? อย่างไร ?  วาสนาสร้างได้หรือไม่?


รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง อย่างยั่งยืน 

จริง-ความเป็นแชมป์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะอันดับที่ 1 มีเพียงหนึ่งเดียว

โอกาส-เข้าถึงความสำเร็จมีไว้ให้กับทุกคน เพียงแต่เป็นความสำเร็จในแบบของตัวเอง

มาเริ่มต้น-ค้นหาตัวเองและก้าวไปสู่ความสุขความสำเร็จในแบบฉบับที่เรากำหนดเอง


 

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

 

คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

 

กำหนดการสัมมนาเปลี่ยนลายมือ

 

 

 


คำแนะนำ

เนื่องจากมีคนเข้าใจผิดวัตถุประสงค์ และหลงเชื่อการโฆษณาว่าการสักเส้นลายมือหรือการเพิ่มเส้นลายมือ

แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ผมขออนุญาตแนะนำว่าวิธีที่ถูกต้องนีั้นควรจะทำอย่างไร  ชีวิตจะเปลี่ยนและดีขึ้นได้นั้นควรทำอย่างไร

 

โปรดดู 2 คลิปนี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องและได้ผลจริง ๆ   ครับ

คำแนะนำในการเปลี่ยนหรือเพิ่มเส้นลายมือ

สักเส้นลายมือ เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือแล้วดีจริง (จริงหรือ?)

 

คำแนะนำในการดึงพลังจากภายในมาเปลี่ยนแปลงเส้นลายมือและเปลี่ยนชีวิต

7 วิธี ดึงพลังจักรวาล เพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นลายมือให้ตัวเอง