หนังสือเรียนลายมือจากมือจริง

เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ พบกัน+ออนไลน์


หนังสือเล่ม + Ebook

คลิกที่ภาพเพื่อสั่งซื้อและจัดส่งหนังสือ

 

"แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ"


โครงสร้างบทเรียนหลักในการเรียนประกอบด้วย

 

7บทหลัก และ16 บทเรียนหัวข้อย่อย ดังนี้

 

1.ลักษณะมือและนิ้วมือ    
    1.พื้นฐานนิ้วมือ
    2.พื้นฐานเล็บมือ
2.ประเภทของมือ    
    3.พื้นฐานลักษณะมือแบบต่าง ๆ
3.โครงสร้างของมือ    
    4. โครงสร้างหลักของมือและเนินต่าง ๆ ในมือ
4.เส้นลายมือ
    5.เส้นหลักในมือ
    6.เส้นรองในมือ
    7.เส้นจร เส้นเชื่อมต่าง ๆ
5.เครื่องหมายและเส้นอิทธิพลในมือ    
    8.เส้นอิทธิพลต่าง ๆ     
    9.เครื่องหมายในมือ
6.การเชื่อมโยงลายมือ    
    11.หลักในการพยากรณ์
    12.หลักการวิเคราะห์ลายมือ
7.การวิเคราะห์ลายมือ
    13.การวิเคราะห์ลายมือรวม 1
    14.การวิเคราะห์ลายมือรวม 2
    15.การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง 1
    16.การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง 2

ติดต่อสอบถาม  092 494 5445
  ไลน์ไอดี   @handhoro