อาจารย์พันเอกปรีชา  แดงบุบผา

อ.อารีย์ สวัสดี ประธานมูลนิธิ ฯ และ อาจารย์ .พ.อ.พิเศษ ปรีชา แดงบุบผา (27 ก.ย.2552)

 

กระผม ธนพงศ์  หลักนครพล -รับพรวันไหว้ครู ประจำปี 2553 ( 25 ก.ค.2553) จัดขึ้นทุก ๆ ปีครับ

อาจารย์อารีย์ สวัสดี ประธานมูลนิธิ คนที่ 2 (ปัจจุบัน) จุดเี่ีทียนประกอบพิธี ฯ วันไหว้ครูประจำปี ของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้มี

กำหนด ขึ้นเป็นประจำทุกปี  อย่าง  เมื่อวันที่่ 27 กันยายน 2552 ก็เป็นวันไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่ง กล่าวคือเป็นวันที่ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาพยากรณ์จากแขนงต่าง ๆ ได้รับมอบสัมฤทธิบัตร และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วกลับมาร่วมประกอบพิธี  และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีคือประเพณีไหว้ครูโหรที่นักศึกษาด้านการพยากรณ์ทุกแขนงควรทำเพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว  ข้าพเจ้า ในฐานะศิษเก่าของมูลนิธิ ก็อยากจะขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกแขนงวิชาพยากรณ์ ไ้ด้ให้ความสำคัญกับประเพณีอันดีนี้สืบต่อกันไปทุก ๆ ปี และตลอดไป

และ ขอถือโอกาสแนะนำท่านผู้อ่านที่สนใจศาสตร์พยากรณ์แขนงต่าง ๆ ไปเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ หรือจะไปรับคำพยากรณ์ ไปปรึกษาปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขกับอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญตามสาขา พยากรณ์ที่มูลนิธิฯ ได้ทุกวัน แต่ถ้าเกี่ยวกับลายมือ มีเฉพาะวันอาทิตย์ ท่านอาจารย์ พันเอกพิเศษ ปรีชา  แดงบุบผา  จะเป็นผู้ให้คำพยากรณ์ที่แม่นยำ  ปัจจุบันท่านอายุ 88 ปีแล้ว ยังสามารถให้คำพยากรณ์ได้และยังสอนวิชาหัตถศาสตร์ด้วย ข้าพเจ้าเองก็เป็นลูกศิษย์อีก 1 คนของท่าน ที่ได้นำเอาความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ มาประกอบอาชีพ พยากรณ์ลายมือ สืบ ต่อไป  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองและดลบันดาลให้ ท่านอาจารย์ปรีชา  แดงบุบผา  จงมีสุขภาพดีแข็งแรง  มีอายุมั่นขวัญยืน ตลอดกาญนานเทอญ.

อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ฯ อธิบายถึงระบบสุริยะจักรวาล

 

มืออาจารย์อารีย์  สวัสดี ถ่ายเมื่อ 27 สิงหาคม  2552

ผมได้ขออนุญาตถ่ายภาพ ลายมือท่านอาจรย์อารีย์  สวัสดีไว้เพื่อการศึกษา และนำมาลงไว้ให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาด้วยครับ

มืออาจารย์ปรีชา แดงบุบผา,มืออายุยืน

 ภาพ มือ อาจารย์ พ.อ.พิเศษ ปรีชา  แดงบุบผา ถ่ายเมื่อ สิงหาคม 2552 ผมได้ขออนุญาตถ่ายภาพ ลายมือท่าน อาจารย์พ.อ.พิเศษ ปรีชา  แดงบุบผา  ท่านคือปรมาจารย์ที่สั่งสอนอบรมลูกศิษย์มาแล้วหลายรุ่น ท่านพยากรณ์ลายมือมายาวนาน และดูลายมือแม่นที่สุดในประเทศไทย ลายมือนี้ถ่ายไว้เพื่อการศึกษา และนำมาลงไว้ให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาเป็นวิทยาทานด้วยครับ

อ.ปรีชา แดงบุบผาให้พรศิษย์ อ.ธนพงศ์

ผมเองครับ  รับพรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันไหว้ครู  จากท่านอาจารย์ พ.อ.พิเศษ ปรีชา  แดงบุบผา (27 ก.ย.2552) ท่านอาจารย์ อายุ ครบ 87 ปี

อ.ปรีชา  แดงบุบผา ให้พรศิษย์ อ.ธนพงศ์

กระผม-รับพรวันไหว้ครู ประจำปี 2553 ( 25 ก.ค.2553)  ท่านอาจารย์ อายุ ครบ  88 ปี


 

ประกาศแจ้ง

 

 

 

การถึงแก่อนิจกรรมอาจารย์ พ.อ.พิเศษปรีชา  แดงบุบผา

 

 มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ อาจารย์พันเอกพิเศษปรีชา  แดงบุบผา  ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) ได้ถึงแก่อนิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ    

 

คณะ กรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของท่านอาจารย์พันเอก(พิเศษ)ปรีชา  แดงบุบผา   ในการถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา  

 

อ.พัน เอก(พิเศษ) ปรีชา  แดงบุบผา  เป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ)ของประเทศไทย ที่ทำการสอนวิชาลายมือมากว่าห้าสิบปี  เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆ ราชูปถัมภ์  ความดีความงามของอาจารย์เป็นที่ประทับใจทุกคน ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไป

 

มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดโสมนัสวิหาร  ศาลา 7  ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555  เวลา 18.00 น. 

 

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ ,ศิษย์ทุกรุ่น แลผู้มีเกียรติที่ให้ความนับถือท่านอาจารย์ พ.อ.พิเศษปรีชา  แดงบุบผา ร่วมคารวะศพโดยพร้อมเพรียงกัน

 

แผนที่วัดโสมนัสวิหาร   http://www.watsomanas.com/thai/map1.php

 

...............................................................................................

 


 คลิก ดูลายมือส่วนตัว กับ อ.ธนพงศ์

  ดูลายมือส่วนตัว กับ อ.ธนพงศ์

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล.