การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง

การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง

    คงไม่ต้องเติมคำว่า "สุด" เข้าไปในข้อความ "การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง"  เพราะคงไม่มีคำว่าสุด หรือสิ้นสุดในกระบวนการเรียนรู้ใด ๆ   อยากจะชี้ให้เห็นว่าในการพยากรณ์ลายมือนั้น เป็นวิชาการหรือเป็นศาสตร์ที่มีเหตุมีผลประกอบเสมอ หรือสามารถพูดได้ว่าเป็นตรรกะ  ใด ๆ ก็ตามหากไม่มีหลักเหตุผลและตรรกะเข้าไปประกอบแล้วก็คงเป็นศาสตร์เฉพาะกลุ่มหรือเป็นเพียงความเชื่อ  ซึ่งไม่อาจนำไปอ้างอิงหรือพิสูจน์ได้  ลักษณะนิ้ว ลักษณะมือ และเส้นลายมือเป็นศาสตร์ที่มีตรรกะและมีความเป็นเหตุเป็นผล  ผมเห็นว่าเป็นอย่างนั้นและพิสูจน์ได้จริง  แต่ก็มีลำดับในแต่ละเรื่องเพื่อพิสูจน์  บางคนจะไปเหมารวมเอาทุกคำพูดทุกคำพยากรณ์ไปพิสูจน์ก็คงจะใช้ไม่ได้ทั้งหมด ซึ่งบางคำพูดอาจมีความหมายมากว่าที่แต่ละคนเข้าใจว่ามากหรือน้อย เช่นคำว่ารวย ถ้าผมบอกว่ามือนี้รวย ความรวยของแต่ละคนก็มีตัวเลขในใจที่แตกต่างกันมาก   หากจะเปรียบกับการพยากรณ์ในทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการพยากรณ์อากาศ  เมื่อรวบรวมองค์ประกอบและที่มาของเหตุปัจจัยประกอบตามหลักการทั้งหมดครบถ้วนแล้วก็พยากรณ์ออกไปได้ว่าฝนจะตกตรงพื้นที่ใด แต่ก็ไม่อาจพยากรณ์ได้ถึงขนาดว่าฝนจะตกบริเวณที่ว่านั้นเป็นเวลานานเท่าใด (พยากรณ์ได้เพียงว่าประมาณ  2-3 วัน แต่ไม่สามารถบอกว่าเป็นเวลากี่ ชั่วโมง กี่นาที) และเป็นปริมาณน้ำฝนที่จะตกเป็นจำนวนเท่าใด (ประมาณได้เพียงแต่ว่ามาก ปานกลาง น้อย จะยังบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเป็นน้ำฝนปริมาณ....มิลลิเมตร  แต่จะวัดได้หลังจากฝนตกไปแล้ว)  เช่นเดียวกันกับการพยากรณ์ในมือและลายมือทั้งหมด  สามารถบอกได้ว่าใครก็ตามจะรวยหรือจน  จะโชคดีมีความสำเร็จหรือมีชีวิตที่ยากลำบาก  แต่ก็มิอาจคำนวณได้ถึงปริมาณหรือจำนวนของสินทรัพย์หรือความร่ำรวยของเจ้าของมือนั้น  ในทางตรงกันข้ามก็บอกได้เพียงว่าเจ้าของมือแบบนี้เป็นไปได้ยากที่จะร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินได้  แต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเขาจะมีหนี้สินหรือมีความยากลำบากเป็นปริมาณเท่าใด   อย่างไรก็ตามหากยึดหลักความรวยตามหลักพุทธ คือสุขของผู้ครองเรือนก็พอจะบอกได้ว่าคนที่รวย(และมีความสุข) คืออะไร  คนที่รวยและมีความสุขจะต้องมี 4 อย่าง คือสุขจากการมีทรัพย์ ,สุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ , สุขจากการไม่มีหนี้ ,สุขจากมีหน้าที่การงานสุจริต ถ้ามีทั้ง 4 ข้อนี้ได้ก็ถือว่ารวยและมีความสุขด้วยครับ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้  โดยเฉพาะข้อ 4 เพราะเป็นฐานของความร่ำรวยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      

     การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูงที่ผมพูดถึงนี้คือการวิเคราะห์ที่ลงลึกถึงความเกี่ยวข้องถึงความเป็นไปทั้งหมดของเรื่องราวที่แสดงเป็นแผนที่บันทึกไว้ในมือ  บางเรื่องเิกิดมาแล้วตั้งแต่กำเนิดตามตัวตามภูมิเดิม   แต่บางเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นใหม่หรือเกิดจากการกระทำในปัจจุับัน  นำมาวิเคราะห์รวมกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าที่การงานที่ทำอยู่  อันนี้เราจะสามารถชี้ลงไปได้ว่าปีนี้ ช่วงเวลาที่ดีคือช่วงไหน  เหมาะแก่การเิริ่มต้นหรือทำอะไรก็ตาม  หรือช่วงปีใดมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วงเวลาใดควรจะชะลอหรือไม่ควรลงทุนมาก ช่วงใดมีเคราะห์กรรมหรือมีอุบัติเหตุที่ต้องระวัง  และชี้ชัดลงไปให้ได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดือนใด หรือวันที่ใด  จึงจะสมสถานะกับคำว่าการวิเคราะห์ลายมือชั้นสูง

     ในการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง แต่เรื่องจริงกลับเริ่มจากฐานหรือเริ่มต้นทั้งหมดไปถึงขึ้นตอนสุดท้าย  จะข้ามเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปไม่ได้ แล้วเจาะลึกเข้าไปในเรื่องเล็ก ๆ ที่เป็นรายละเอียด  นำทุก ๆ เรื่องมาประมวลประกอบแล้วนจึงวิเคราะห์ออกมาเป็นคำพยากรณ์  เริ่มจากจากลักษณะมือ ลักษณะนิ้ว ลักษณะเล็บ  ขนาดความยาวของมือของนิ้วมือ ลักษณะผิว ลักษณะเนินของมือ ความแข็งความนุ่มของมือ  เส้นหลัก เส้นรอง เส้นอิทธพล  เครื่องหมาย การนับอายุในเส้นลายมือ การนับอายุบนเนินในมือ  แล้วก็ถึงบทสรุปภาพรวม  จากนั้นก็จึงไปแยกให้เห็นความเคลื่อนไหวเป็นรายเดือน รายปี (เรื่องวันเดือนปีเิกิดจึงสำคัญและนำมาประกอบการพยากรณ์ลายมือด้วย) ซึ่งทั้งหลายที้งหมดเหล่านี้ครั้นจะเขียนเป็นคำอธิบายดูว่าจะยืดยาว  ผมกำลังทำเป็นคลิปวีดีโอแบบย่อพอเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการรู้พอเป็นแนวทาง  และก็มีรายละเอียดมากขึ้นในกรณีผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในหลักสูตรเรียนลายมืออย่างมืออาชีพ โปรดติดตามในโอกาสเร็ว ๆ นี้ครับ


 

มาลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง ที่ผมเคยเขียนไว้ พอสังเขปนะครับ
 
เขียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2554  ช่วงนั้นมีการเลือกตั้งใหญ่
 
 
ดูลายมือรู้ผลแพ้-ชนะในการเลือกตั้ง
หรือการแข่งขัน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
 
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
     
         ช่วงนี้กระแสเลือกตั้งกำลังแรง   (บท ความนี้เขียนวันที่ 1 มิ.ย.54) การต่อสู้ระหว่างสองพรรคใหญ่ การต่อสู้ระหว่างปาตี้ลีสต์เบอร์ 1 เพื่อเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี  ไม่ว่าใครก็ตามได้เป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง เบอร์ 1 กับเบอร์ 10 สถิติใหม่ก็จะเกิดขึ้น ถ้าเป็นเบอร์ 1 ก็จะได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ถ้าได้เบอร์ 10 ก็จะมีนายกที่มีอายุน้อยที่สุดสมัยที่สองของพรรคเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย 
 
 
ใครนะจะเป็นเจ้าของสถิติใหม่ นายกหญิงคนแรกของคุณยิ่งลักษณ์ หรือนายกสมัยที่สองของคุณอภิสิทธิ์
 
 

   ประวัติ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 — ) นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 และคนปัจจุบันของประเทศไทย และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายหลังการก่อรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ขณะมีอายุได้เพียง 27 ปี เขาถูกจัดอันดับเป็นนักการเมืองแถวหน้าของพรรคอย่างรวดเร็ว แต่แพ้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2544 อภิสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2548

 

         คลิก อ่านเพิ่มเติม

 

 

    ประวัติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510, ชื่อเล่น: ปู) สมาชิกพรรคเพื่อไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด โดยการรับช่วงต่อสืบทอดกิจการของครอบครัว หลังจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวก้าวเข้าสู่สนามการเมือง เป็นน้องสาวคนสุดท้องของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

 

     คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

แล้วลายมือสามารถบอกได้ไหมว่าใครคือผู้ที่จะชนะการเลือกตั้ง
 
     ลายมือบอกได้ว่าใครคือผู้ที่จะชนะการเลือกตั้ง แล้วเริ่มต้นดูตรงไหน แล้วเส้นอะไรหรือตำแหน่งไหนบอกได้ว่าใครคือผู้ชนะการเลือกตั้ง
 
วันเกิดคุณยิ่งลักษณ์
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2510

ตรงกับวันพุธ

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7  ปีมะแม จ.ศ.1329

 

วันเกิดคุณอภิสิทธิ์
 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2507

ตรงกับวันจันทร์

แรม 10 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะโรง จ.ศ.1326


ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
วันเลือกตััั้งที่จะมีขึ้นคือ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554

ตรงกับวันอาทิตย์

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ จ.ศ.1373


เราจะมาเริ่มเรียนรู้เบื้องต้นก่อนว่า  การดูลายมือว่าใครจะชนะเลือกตั้งนั้น เริ่มจากดูอะไรก่อน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์  ว่าใครคือผู้ที่มีโอกาสขึ้นไปยืนบนแท่นรับรางวัลชนะเลิศ

รูปภาพประกอบที่ 1

เนินในมือ 9-10 เนิน,ดูลายมือต้องดูเนินในมือ

9 เนินในมือบอกอะไรได้บ้าง สำคัญอย่างไร ?

    อันดับแรกต้องดูเนินในมือก่อน ความจริงเนินในมือสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเส้นในมือ หรือ อาจสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำ  เพราะเนินในมือคือรากฐานของทุก ๆ เรื่อง เป็นพื้นที่หรือเป็นแหล่งที่ระบุสถานะภาพของ ชีวิตที่จะดำเนินไป และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบอกได้ถึงสถานะชีวิตในช่วงเวลาแยกย่อยเป็น รายเดือนได้  ซึ่งนี้คือจุดสำคัญที่จะนำไปสู่การพยากรณ์ว่าใครจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ใน ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่นการสอบแข่งขัน หรือการลงแข่งขันในการเลือกตั้งต่าง ๆ

รูปภาพประกอบที่ 2

ความหมายของแต่ละเนินและทิศทางการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายสูงสุด

  1. เนินจันทร์ =จินตนาการ=วิสันทัศน์ บอกถึงพลังของความคิดความฝัน ความหวัง จินตนาการ ความคิดสร้างสรร ของเจ้าของมือนั้น

  2.เนินอังคารสูง=แผนงาน=การวางแผน บอก ถึงพลังของการสร้างฝันหรือการสานฝันตามเนินจันทร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดย การจัดทำแผน การตระเตรียม การออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ

  3.เนินพุธ=ปฏิบัติการ=บริหารจัดการบอก ถึงการผสมผสานระหว่าง(วิสัยทัศน์+แผน) ความฝันกับความพยามที่เกิดขึ้นแล้วตามเนินจันทร์ และเนินอังคาร นำมาลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กลยุทธ ผสมผสานเข้ากับความเป็นปัจจุบัน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  4.เนินอาทิตย์=เครื่องมือและทุน คือปัจจัยเสริมหรือตัวช่วยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ (ดูภาพประกอบที่ 2 เิริ่มจากเนินจันทร์ ถึงเนินอาทิตย์) จากการคิดฝัน(วิสัยทัศน์) จากแผนงาน จากการลงมือปฏิบัติหรือบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการผสมผสาน ระหว่างเนินจันทร์ อังคาร และพุธ  อย่างไรก็ตามคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มากกว่าต้องมีอาทิตย์ที่เด่น เปรียบก็เหมือนมีตัวช่วยเช่นการได้รับความช่วยเหลือหรือให้เครดิตด้านเงิน ทุน  ประกอบกับความรู้ความสามารถของตัวเอง

  5.เนินเสาร์=ผลประกอบการ=ผลที่ได้รับ บอก ถึงความมั่นคง การมีหลักฐาน หน้าที่การงาน รวมถึงความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของเจ้าของมือ  ตำแหน่งของเนินเสาร์นี้เป็นจุดศูนย์รวมของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  เป็นเสมือนคลัง หรือโกดังเก็บทรัพย์สมบัติทั้งที่จับต้องมองเห็นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์และ ทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ก็จะเห็นได้จากเนินดังกล่าวนี้

    หาก สังเกตให้ดีจะเห็นว่าเนินจากเนินหมายเลข 1 - 4 (1 จันทร์=ฝันหรือจินตนาการ-2 อังคารสูง=คิดอ่านวางแผน- 3 พุธ= ปฏิบัติการ- 4 อาทิตย์=ความรู้หรือเครื่องมือ) ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จไหลรวมเข้าเนินเสาร์ในเนินหมายเลข 5  จะดูเหมือนว่าจะเป็นองค์ประกอบที่จะได้มาจากภายนอก จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือเพิ่มเติมเข้ามาในตัวของบุคคลนั้น ๆ   

   ส่วนเนินหมายเลข 6 ถึง 9 (6 ศุกร์=ครอบครัว- 7 อังคารต่ำ=ความมะนะบากบั่น-8 พฤหัสฯ=ภูมิปัญญา ความมุ่งหวัง ) ซึ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จหรือไหลรวมเข้าเนินเสาร์เนินหมายเลข  5 เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าเนินในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือติดตัวมาตามภูมิ กำเนิดเช่นเนิน ศุกร์คือครอบครัวหรือพันธุกรรม ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมส่วนตัวเนินอังคารต่ำก็เกี่ยวกับความเป็นตัวตนเป็น หลัก รวมถึงเนินพฤหัสก็เช่นกัน  ลองมองภาพประกอบที่ 2    ดูแนวลูกศรที่ไหลทั้งสองฝั่งของมือและไหลรวมเข้าเนินเสาร์ แล้วอ่านความหมายของแต่ละเนินประกอบอีกครั้งจะได้เข้าใจมากขึ้น

   6. เนินพฤหัส=คุณสมบัติเฉพาะตัว บอก ถึงความมั่นคงทางคุณธรรม ความยุติธรรม และการนำ การปกครอง คุณสมบัติเปรียบได้อีกออย่างคือสมรรถนะหรือความพร้อมหลาย ๆ ด้าน คนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีด้วยกาย  วาจา ใจ  ในหนึ่งอาชีพใด ๆ เจ้าของหรือผู้บริหารจัดการต้องมีองค์ประกอบพร้อม ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงผลสำเร็จในเนินเสาร์

   7.เนินอังคารอังคารต่ำ=อัตตา=อารมณ์ บอกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกเช่นความกระตือรือล้น ความต้องการที่จะเอาชนะ หรือการต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อารมณ์ด้านดีด้านร้ายก็ส่งผลถึงความสำเร็จในชีวิตในเนินเสาร์

   8.เนินศุกร์=ความรัก=ความสงบ บอก ถึงความรัก ความสุขกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือสัณชาตญาณและการควบคุมอารมณ์ ส่งถึงสำเร็จในเนินเสาร์

   9.ราบอังคาร=วงเวียน=ทางแยกทางร่วม เป็น ศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เสมือนเป็นวงเวียนที่มีทางแยกทางร่วม เป็นจุดรวมรับความทุกข์ ความสุข หากเนินนี้ดีไม่เป็นร่องลึก เจ้าของมือก็มีความสุข ความสำเร็จตลอดชีวิต

และส่วนเนินหมายเลข 10 บาง อาจารย์ท่านเรียกว่าเนินเนปจูน(ท่านอาจารย์ สมบัติ  รูปประดิษฐ์) บางอาจารย์ท่านก็ยังไม่ถือว่าเป็นเนิน บางอาจารย์ก็แบ่งตรงนี้ออกเป็น 2 เนินคือทางพื้นที่ติดกับเนินจันทร์เรียกเนินเนปจูน  พื้นที่ส่วนที่ติดกับเนินศุกร์ เรียกเนินพลูโต (ท่านอาจารย์ พ.อ.ปรีชา  แดงบุบผา) และเนินในส่วนนี้มีความสำคัญแสดงถึงหลักฐานบ้านเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ เจ้าของมือจะได้รับหรือครอบครองเป็นเจ้าของ

  อย่างไรถึงจะเรียกว่าเนินสมบูรณ์หรือมีคุณภาพ เนินที่ดีจะต้องอิ่มเต็มนูนขึ้นพองาม(ไม่นูนมากเกินไป)  สีสดใส ไม่มีเครื่องหมายร้าย หรือเส้นอุปสรรคตัดขวาง ก็จะได้รับความสำเร็จตามอิทธิพลของเนินนั้น ๆ

-เนินในมือเนินใดสูงเด่นพอดีอิทธิพลของเนินในด้านดีหรือด้านให้คุณก็จะแสดง ผลปรากฏกับเจ้าของ  แต่ในทางตรงกันข้ามหากเนินในมือเนินใดสูงเด่นมากเกินไปอิทธิพลด้านลบของเนิน นั้น ๆ จะแสดงผลกับเจ้าของมือ  แต่หากเนินแฟบแบนก็จะไม่ได้รับผลหรือให้คุณในด้านบวกหรือให้ผลน้อยมาก
 

   
ณ บัดนี้กระผมก็จะวิเคราะห์ลายมือว่าใครคือผู้ที่มีโอกาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
ระหว่างว่าที่นายกรอบสอง กับว่าที่ นายกหญิงคนแรก   โปรดดูรูปภาพที่ 1-2 และรูปภาพที่  3-4 ( ด้านบน)ประกอบและอ่านความหมายของเนินในมือประกอบด้วย เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
 
   อนึ่ง ต้องขอเรียนไว้ ณ ที่นี้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ว่าตามหลักการศาสตร์พยากรณ์ลายมือ  และมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักชอบหรือไม่รักไม่ชอบ  วิเคราะห์ด้วยใจที่ปราศจาอคติใด ๆ  
 
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
พื้นที่ เนินบนฝ่ามือคนเรานั้นแบ่งได้เป็นทั้งหมด 12 เดือน แต่ละเดือนก็จะตกตรงเนินบ้าง คาบเกี่ยวระหว่างเนินบ้าง และการนับเดือนในมือนั้น ท่าน อ.พันเอกปรีชา  แดงบุบผา ได้แบ่งเนินไว้เพื่อนับเดือนพยากรณ์ไว้ดังรูปภาพด้านล่าง 
รูปภาพประกอบที่ 3
การนับเดือนจากเนินในมือกรณีเกิดเดือน ๑ (เดือนอ้าย) ก็เริ่มนับหนึ่งที่เนินจันทร์
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
หมาย เหตุ  ภาพประกอบที่ 3 นี้คือตัวอย่างการนับเนินในมือ ๑๒ เดือน  สำหรับคนที่เกิดเดือน ๑ (เริ่มนับที่เนินจันทร์)  จะสังเกตว่าเดือนสุดท้าย (๑๒) จะพยากรณ์ที่เนินพฤหัส (ดูภาพประกอบที่  1 และ 2)
 
รูปภาพประกอบที่ 4
กรณีเกิดเดือน ๒ (เดือนยี่) ก็เริ่มนับสองที่เนินจันทร์
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
 
หมาย เหตุ  ภาพประกอบที่ 4  นี้คือตัวอย่างการนับเนินในมือ ๑๒ เดือน  สำหรับคนที่เกิดเดือน ๒ (เริ่มนับที่เนินจันทร์)  จะสังเกตว่าเดือนสุดท้าย (๑)ที่เนินพฤหัส (ภาพที่ 3 เป็นเดือน ๑๒) จะสังเกตว่าเดือน ๑๒ เลื่อนลงมาที่เนินอังคารต่ำ(ดูภาพประกอบที่  3 และ 4)
   สรุปก็คือใครเกิดเดือนใด  (เดือนไทย)  ก็ให้นำเดือนที่เกิดมาเริ่มต้นนับจากเนินจันทร์ ไปตามตัวอย่างทั้ง ภาพที่ 3 และ 4   คนที่เกิดเดือน ๗ ก็ให้เริ่มนับจากเนินจันทร์ ด้วย ๗ คนที่เกิดเดือน ๘ ก็ให้เริ่มนับ ๘ ที่เนินจันทร์  พอถึงเดือน ๑๒ ก็เริ่ม ๑ ใหม่   ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการพยากรณ์ว่าใครคือผู้ชนะในการเลือกตั้งระหว่างคุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (แชมท์) รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี  กับคุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (ผู้ท้าชิง)


 

ตัวอย่างวิธีพยากรณ์ลายมือคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เทียบกับปฏิทิน 100 ปี  วันวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2510  (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7) ปีมะแม จ.ศ.1329
รูปภาพประกอบที่ 5
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
     คุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เกิดเดือน ๗  ก็เริ่มนับ ๗ ที่เนินจันทร์ (ภาพประกอบที่ 5)  ช่วง วันเลือกตั้งคือ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 3 ก.ค.54 หากนำวันเกิดมาเทียบกับช่วงปัจจุบัน จะเห็นว่าวันเกิด (ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๗ ปี ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับวันที่  15 มิ.ย.54) และรอบคำทำนายในเดือนเกิดก็อยู่ที่เนินจันทร์ตั้งแต่กลางเดือน (15 มิ.ย. ถึงวันที่ 13 ก.ค. 54 ) ฉนั้นในรอบคำทำนายนี้ความสำคัญจะอยู่ที่เนินจันทร์  ส่วนเนินที่ให้ผลสนับสนุนคือช่วงเลือกตั้งเริ่มต้นหาเสียงตั้งแต่ ปลายเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นช่วง1-15 มิถุนายน 54  คุณยิ่งลักษณ์ได้รับผลจากอิทธิพลของเนินพฤหัสซึ่งให้คุณมากจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนไปถึงวันเลือกตั้ง (3 ก.ค.)
     ดวงสนับสนุนประกอบด้วย ได้รับคุณหรืออิทธิพลจากดาวจันทร์(ความฝัน)  ดาวศุกร์(ครอบครัว) ดาวพุธ(พลังและอิทธพล) ซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยิ่งลักษณ์เกิดวันพุธ และดาวจันทร์ให้คุณในเดือนเกิดได้จันทร์หงาย ๑๔ ค่ำ (ในทางจันทรคติถือเป็นวันเพ็ญได้ เนื่องจากเดือน ๗ มีเพียง ๒๘ วัน) ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ดวงมีพลังสุด ๆ และได้รับองศาจากดาวในมือคือดาวศุกร์ (เนินศุกร์ เลข๔ รูปภาพที่ 5) เป็นดาวเลข ๖ กำลัง ๒๑ (2+1=3) คือดาวแห่งความรื่นเริง เฉลิมฉลอง ความสุข ครอบครัว ความรัก,  ดาวพฤหัส (เนินพฤหัส เลข ๖)เป็นดาวเลข ๕ กำลัง ๑๙ (1+9=10) คือดาวครู ผู้ใหญ่ คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ, ดาวพุธ (เนินพุธ เลข ๙) เป็นดาวเลข ๔ กำลัง๑๗(1+7=8)  เป็นดาวนักเลง เป็นสิ่งปกปิดไม่เปิดเผย(ราหู) และเป็นดาวแห่งการเจรจาต่อรองหรือการได้ประโยชน์จากการพูดปราศรัยหาเสียง
        ดังนั้นการดูลายมือประกอบจะต้องดูเนินจันทร์ เนินอังคารสูงประกอบเป็นหลักว่ามีเส้นอะไรเกิดขึ้นบนเนินบ้าง  ถ้ามีเส้นดังที่ผมสมมติขึ้นคือ หมายเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีโอกาสขึ้นเบอร์ 1 ประเทศไทยได้ ด้วยอิทธิพลของดาวจันทร์เองส่วนหนึ่งและด้วยการสนับสนุนจากเนินอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้ว ซึ่งล้วนอยู่ในมุมที่ส่งพลังทั้งสิ้น  หากในมือนี้มีเส้นสวยงามดังรูปภาพประกอบด้านล่างเพียงเส้นใดเส้นหนึ่ง โดยเฉพาะเส้นหมายเลข ๒ (จันทร์ไปอาทิตย์หรือวาสนาเป็นอาทิตย์) ก็ยืนยันได้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่ชนะเลือกตั้งและขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของประเทศไทยในครั้งนี้
ช่วงเวลา 1 รอบเดือนพยากรณ์(ดาวในมือคุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)
 
 
16-พ.ค.  -  14-มิ.ย.  (เดือน ๖ ภาพประกอบที่ 5)
 
15-มิ.ย. - 13-ก.ค. (เดือน ๗ ภาพประกอบที่ 5)
ขึ้น.๑๔ ค่ำ ด.๗   -  ข.๑๓ ค่ำ ด.๘           
 
รูปภาพประกอบที่ 6
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง


 
ตัวอย่างวิธีพยากรณ์ลายมือคุณอภิสิทธิ์ เวชชาวีวะ
เทียบกับปฏิทิน 100 ปี  วันจันทร์ที่ 3  สิงหาคม พ.ศ.2507  (แรม 10 ค่ำ) เดือน 8-8 ปีมะโรง จ.ศ.1326
 
รูปภาพประกอบที่ 7
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
   คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เกิดเดือน ๘ ก็เริ่มนับ ๘ ที่เนินจันทร์  (ภาพประกอบที่ 7) ช่วง วันเลือกตั้งคือ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 3 ก.ค.54 หากนำวันเกิดมาเทียบกับดังกล่าว จะเห็นว่าวันเกิด (แรม ๑๐ ค่ำเดือน ๘ ปี ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับวันที่  25 ก.ค.54) และรอบคำทำนายในเดือนเกิดก็อยู่ที่เนินจันทร์ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม ถึง ปลายเดือน สิงหาคม (25 ก.ค. ถึงวันที่ 23 ส.ค. 54 ) ซึ่งการเลือกตั้งไม่ตรงกับช่วงเดือนเกิด การวิเคราะห์มือก็ต้องไปดูว่าอยู่ในช่วงใด   ฉนั้นในรอบคำทำนายนี้ความสำคัญจะไม่ได้อยู่ที่เนินจันทร์  เพราะว่าช่วงเลือกตั้งดวงในมือคุณอภิสิทธิ์ อยู่ที่เนินพฤหัส(เดือน ๗วันที่ 26 มิ.ย.-24 ก.ค. ) และยังมีช่วงคาบเกี่ยวเนินอังคารต่ำ (เดือน ๖ วันที่ 27 พ.ค - 25 มิ.ย.)   ดังนั้นการพยากรณ์จึงใช้ เนินอังคารต่ำ และเนินพฤหัสเป็นหลัก การเลือกตั้งเริ่มต้นหาเสียงตั้งแต่ ปลายเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป คุณอภิสิทธิ์ตกเนินเดือน ๖ (27 พ.ค.-25 มิ.ย.) คือเนินอังคารต่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใจของเจ้าของอยากแข่งขันและพร้อมแข่ง ขัน เพราะดวงเข้าเนินนักสู้แบบเต็มร้อย  ซึ่งจะพบเจอศัตรูคู่แข่งอย่างไรก็ไม่หวั่น ช่วงเวลาดังกล่าวจึงตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหลาย ๆ อย่าง ปัญหารุมเร้า พอถึงช่วง หลังวันที่ 25 มิ.ย ดวงจะย้ายเข้าเนินพฤหัส (เดือน ๗ วันที่ 26 มิ.ย.-24 ก.ค.) เป็นช่วงที่ดีมากหากเปรียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา เพราะได้รับผลจากอิทธพลของเนินพฤหัสซึ่งให้คุณมากจนถึงวันเลือกตั้ง (3 ก.ค.)
     ดวงสนับสนุนซึ่งได้รับคุณหรืออิทธิพลจากดาวพฤหัส (เนินพฤหัส เลข ๗ รูปภาพที่ 7) คือดาวครู ผู้ใหญ่ คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ,  ดาวศุกร์(ครอบครัว) ดาวพุธ(พลังและอิทธพล) ,ดาวเสาร์ ดาวแห่งอำนาจ เงินทุน  ความสำเร็จ ซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์เป็นดาวจันทร์ (เกิดวันจันทร์)เป็นเสน่ห์และได้รับความนิยมชมชอบเป็นทุนเดิมไว้แล้ว แต่อาจได้ผลไม่เต็มนักในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะเป็นจันทร์คว่ำ จึงได้พลังมวลชนน้อยไปสักหน่อย  
        มาดูกำลังดาวสนับสนุนโดยรวม ๆ ไม่แตกต่างจากคุณยิ่งลักษณ์ แถมยังได้ดาวเสาร์และดาวอังคารมาเสริมอีกต่างหากดาวพฤหัส (เนินพฤหัส เลข ๕ รูปภาพที่ 7)เป็นดาวเลข ๕ กำลัง ๑๙ (1+9=10) คือดาวครู ผู้ใหญ่ คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ,ดาวพุธ (เนินพุธ เลข ๙) เป็น ดาวเลข ๔ กำลัง๑๗(1+7=8)  เป็นดาวนักเลง เป็นสิ่งปกปิดไม่เปิดเผย(ราหู) และเป็นดาวแห่งการเจรจาต่อรองหรือการได้ประโยชน์จากการพูด ปราศรัยหาเสียงดาวเสาร์ (เนินเสาร์ เลข ๑ รูปภาพที่ 7) เป็นดาวเลข ๗=๑๐ คือเงินทุน ความเร็ว เทคโนโลยี (เแห่งอำนาจ เงินทุน  ความสำเร็จ ซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์เป็นดาวจันทร์  จะเห็นว่าองค์ประกอบและแรงสนับสนุนแวดล้อมของคุณอภิสิทธิ์มีอิทธิพลและทรง พลังทั้งนั้น และดูจะครบเครื่องและได้เปรียบคู่แข่งข้นอยู่แทบทุกด้าน
    ดังนั้นการดูลายมือประกอบจะต้องดูที่เนินพฤหัส เนินอังคารต่ำ(รูปภาพประกอบที่ 8  ช่วงโคนนิ้วชี้ถึงโคนหัวแม่มือ) และเนินเสาร์เป็นหลักว่ามีเส้นอะไรเกิดขึ้นบนเนินเหล่านี้บ้างหรือไม่ เช่น มีเส้นลายมือที่ปรากฎดังที่ผมสมมติขึ้นคือ หมายเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ โดยเฉพาะหมายเลข ๒ คือเส้นแห่งชัยชนะจากการแข่งขันโดยตรง  ส่วนเส้นหมายเลข ๑ กับ ๓ คือเส้นสนับสนุน  สรุปมือนี้ได้รับอิทธิพลที่ได้เปรียบคือเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี (ดาวเสาร์) และพลังจากเนินพฤหัสโดยตรง ถ้ามีเส้ันหมายเลข ๒ เกิดขึ้นในมือ ก็ยืนยันว่าเกิดสถิติใหม่ของพรรคประชาธิปัติย์ และของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่จะได้เป็นนายกสองสมัยที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย
 
ช่วงเวลา 1 รอบเดือนพยากรณ์(ดาวในมือคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
 
27-พ.ค.    25-มิ.ย.( เดือน ๖ ภาพประกอบที่ 7)
26-มิ.ย.    24-ก.ค. (เดือน ๗ ภาพประกอบที่ 7)
 
25-ก.ค.    23-ส.ค. (เดือน ๘ ภาพประกอบที่ 7)
ร.๑๐ ค่ำ ด.๘-๘    ร.๗ ค่ำ ด.๙         
 
รูปภาพประกอบที่ 8
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
 
 

     การพยากรณ์ลายมือเป็นศาสตร์พยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ใช้พยากรณ์ได้เฉพาะ ตัวของผู้เข้ารับการพยากรณ์หรือเจ้าตัวเขาอนุญาตเท่านั้น   ภาพลายมือที่ที่นำมานี้ไม่ใช่ภาพมือของท่านทั้งสองที่กล่าวถึง หากเป็นเพียงนำภาพมาประกอบและอธิบายวิธีการพยากรณ์เป็นหลักวิชาการเท่านั้น  หากข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ไปกระทบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือไม่เหมาะสมก็กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย .

ธนพงศ์  หลักนครพล

วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๔

 


 ตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือคดีฆ่าคนตาย จะแพ้หรือชนะคดี

ประกอบการเรียนการสอนเรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ การวิเคราะห์ลายมือ

คลิปที่ 1


คลิปที่ 2